KRM

Lars Hertervig til Madrid

"Visjonære romantikere": Utstilling med Lars Hertervig, Peder Balke og Eugenio Lucas i Madrid og Stavanger i 2023.

Lars Hertervig (1830-1902) og Peder Balke (1804-1887) skal bli stilt ut sammen med den spanske maleren Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870) i en utstilling i Museo Lázaro Galdiano, Madrid (vår 2023) og Stavanger kunstmuseum (høst 2023).


"Visjonære romantikere" vil bestå av rundt 60 arbeider fra samlingene til Museo Lázaro Galdiano, Stavanger Kunstmuseum, og The Gundersen Collection (Oslo). Denne utstillingen representerer et unikt spansk-norsk samarbeid, og er organisert av de to museene i nært samarbeid med CEEH – Centro de Estudios Europa Hispánica og NIA – Nordic Institute of Art. CEEH vil stå for utgivelsen av en katalog til utstillingen. "Visjonære romantikere" er initiert og kuratert av Knut Ljøgodt og Carlos Sánchez, i samarbeid med Inger M.L. Gudmundson.

Sinnets landskap

Utstillingen ser nærmere på hvordan Lucas, Hertervig og Balke kan betraktes som visjonære kunstnere som malte et sinnets landskap, og videre hvordan disse kunstnerne tok i bruk eksperimentelle, originale teknikker. Den løse og eksperimentelle malemåten – noen ganger sett som en forløper for impresjonismen eller modernismen – er et fenomen vi ser hos enkelte 1800-tallsmalere som assosieres med det romantiske landskapsmaleriet. Ved å sammenstille arbeidene til norske og spanske kunstnere har denne utstillingen som mål å undersøke dette som et transnasjonalt fenomen – og presenterer en ny forståelse for et særskilt, noe oversett aspekt av kunsthistorien. I tillegg vil utstillingen introdusere to sentrale norske kunstnere for et spansk publikum og en viktig spansk kunstner for Skandinavia.

Hertervig får internasjonalt publikum

Prosjektet er en del av et langsiktig samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum og Nordic Institute of Art som handler om å stimulere til ny forskning på og interesse for Lars Hertervigs kunst, samt presentere hans arbeider i en internasjonal sammenheng. «Som forvaltere av den største og viktigste samlingen av Lars Hertervigs arbeider ser vi det som en viktig oppgave å presentere hans arbeider for et internasjonalt publikum», sier Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum. «Vi mener at Hertervig fortjener en plass i den europeiske kunsthistorien – og gleder oss til å vise Hertervigs verk før første gang internasjonalt i dialog med hans samtidige i Madrid.» Museum Stavanger har mottatt støtte fra Laerdal Medical AS for å styrke arbeidet med Lars Hertervigs kunst, både lokalt og internasjonalt.

Romantisk tradisjon

Begoña Torres, direktør ved Museo Lázaro Galdiano, sier: «Eugenio Lucas Velázquez var en av kunstnerne fra 1800-tallet som José Lázaro Galdiano satt svært høyt. Han bygget opp en betydelig samling malerier og tegninger og fikk organisert to monografiske utstillinger, en i Paris i 1936 og en i New York i 1942. Som direktør for museet er det en stor glede for meg å ha mulighet til å fortsette å promovere Eugenio Lucas’ arbeider utenfor Spania.»

José Luis Colomer, CEEHs direktør, sier: «Vi er glade for å støtte et prosjekt som undersøker to nordiske maleres nyvinninger, side om side med vår egen Eugenio Lucas Velázquez. CEEHs viktigste mål er å promovere initiativer som fremmer forskning på og kontekstualisering av spansk kunst både i og utenfor Spania.

«Lucas, Hertervig og Balke er alle kunstnere som springer ut av en romantisk tradisjon, men som tok de formale eksperimentene til et nytt nivå», sier direktør for NIA Knut Ljøgodt. «Ved å se nærmere på dette fenomenet representerer Visjonære romantikere et nytt kapittel i kunsthistorien.»