KRM

BUDSKAP FRA FOLKET

Reidar Aulie og Arne Ekeland

Vi lever i en tid preget av krig og uro. Mennesker føres på flukt og verdens mat- og energiproduksjon påvirkes. I årevis har befolkningsvekst og økt forbruk ført til et økende press på naturressursene. Klimaet over hele kloden er i endring og konsekvensene vil bli dramatiske. Hvordan vil det politiske landskapet utvikle seg i tiden som kommer? Hvordan kan vi som enkeltindivider orientere oss i denne komplekse situasjonen?

Kunstnere har til alle tider kommentert menneskets rolle i verden. Kunstnerne Reidar Aulie (1904-1977) og Arne Ekeland (1908-1994) levde før, under og etter andre verdenskrig og skildret sin samtid med et sterkt sosialistisk engasjement. Begge trodde på menneskenes evne til å bygge en bedre fremtid sammen. De trodde på kunstens mulighet til å agitere for politiske meninger, men beveget seg aldri over i et uttrykk som kan karakteriseres som propaganda. Begge malte sine bilder ut fra en refleksjon over samfunnsforhold og allmennmenneskelige problemer. Arne Ekeland uttalte i et intervju at «Kunsten skal ikke være på «grasrota», fordi kunst nettopp er noe som bærer oss ut av det trivielle, opp av hverdagen.» De dro på flere reiser, var godt orientert i europeisk kunst og opptatt av solidaritet i vid forstand. Reidar Aulie har uttalt at han så det som en av billedkunstens fremste oppgaver å spre forståelse på tvers av landegrenser.

I denne utstillingen, som har hentet sin tittel fra en tegning av Arne Ekeland, viser vi et utvalg kunstverk fra Halvdan Hafstens samling og tre arbeider fra en privat samling. Hafsten ga sin samling på 208 kunstverk til Stavanger kunstmuseum i 1984. Ekeland og Aulie er to av åtte kunstnere i samlingen, og vi har laget denne utstillingen fordi bildene skildrer en virkelighet med paralleller til vår egen tid. Kan Aulie og Ekelands politiske holdninger, deres skildringer av urett og troen på felleskapets kraft være til inspirasjon for oss som lever i dag?

Inngang og formidling er gratis for barnehager og skoler.