KRM

Komposisjon og bevegelse

Else Hagen

Dette formidlingsprogrammet tilbys i perioden 13. februar - 12. april 2024

Velkommen inn i kunstner Else Hagens (1914 - 2010) motivverden hvor vi får kikke inn i rom og scener der kjernefamiliens liv utspilles, barns utfolding i lek skjer, vennskap og menneskelige relasjoner oppstår. De nære motivene er nøye oppbygde komposisjoner med abstraherte elementer og sikker fargebruk.

Utstillingen Else Hagen Mellom mennesker tar for seg hele Hagens kunstnerskap med størst vekt på malerier fra 1940– og 50–årene samt hennes store grafiske produksjon.

Hagen var sentral i etterkrigstiden med sin farge- og formkonsentrerte ‘figurative modernisme’. Hun la stor vekt på maleriets formale oppbygning og abstrakte elementer, men kombinerte dette med motiver som tok for seg nære relasjoner, brytninger i kjernefamilien og kvinnelige erfaringer.

Hennes verker utfordret tradisjonelle forestillinger om familieliv og kjønnsroller, og vi spør oss om hun ikke dermed bidro til etterkrigstidens feministiske strømninger? Dette og andre emner knyttet til Hagens kunst vil bli drøftet i en bok som lages til utstillingen, med tekster forfattet av Vibece Salthe (Stavanger kunstmuseum), Frida Forsgren (Universitetet i Agder), Ida Grøttum (Trondheim kunstmuseum), og Lin Stafne-Pfisterer og Øystein Ustvedt (begge fra Nasjonalmuseet).

Utstillingen er en vandreutstilling som åpner i Stavanger kunstmuseum i januar 2024 før den går videre til Trondheim kunstmuseum, Nasjonalmuseet og til slutt Kunstsilo i Kristiansand.

Omvisningen
Gjennom dialog- og refleksjonsbasert omvisning setter vi fokus på Hagens malerier og grafiske arbeiders oppbygging, fargebruk og innhold. Utstillingen består også av et eget "formidlingsrom" der vi ved hjelp av ulike aktiviteter utforsker hvordan fargebruk og plassering av elementer påvirker komposisjonen i et bilde.

Omvisning og opplegg blir tilpasset de ulike trinnene.

Forberedelse
Gå gjennom våre museumsregler sammen med elevene:
* Det er ikke lov å ta på kunsten
* Hold god avstand til kunsten og veggene
* Ikke dytt eller løp i utstillingen

___________________________________________________

Antall:
Maks. antall i en gruppe er 25 stk.

Varighet:
ca. 45 - 60 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestol-tilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.