KRM

Møte med minner

Formidlingstilbud for mennesker med demenssykdommer

Møter med minner er et formidlingstilbud utviklet og tilrettelagt for mennesker med demenssykdommer. Hovedmålgruppen for tilbudet er mennesker med demens i tidlig fremskreden fase, men et tilpasset opplegg kan også tilbys til alle seniorgrupper.

På Stavanger kunstmuseum tilbyr vi det vi kaller for her-og-nå omvisninger. Gruppen tas imot og følges av en museumspedagog gjennom hele besøket. Vi tar gruppen med inn i et utstillingsrom som er dedikert til Stavanger-kunstneren Frida Hansens (1855-1931) billedtepper. I en dialogisk omvisning snakker vi om det vi ser og opplever, med fokus på det som skjer i møtet med kunsten her og nå. Vi aktiverer deltakernes sanser gjennom å bruke ulike tilganger til kunstverkene: vi kjenner på plantefarget garn, leser dikt, spiller musikk og lukter på blomster. Målet er å skape en trygg ramme der deltakerne kan aktivere sansene og få gode opplevelser i møte med kunstverkene.

Pris:
Omvisningen er inkludert i inngangsbillett, 110 kr. Ledsagere har gratis inngang.

For å bestille deres besøk, send oss en epost på: formidling.kunst@museumstavanger.no

Vi kan reservere bord i kafeen i etterkant av omvisningen slik at man avslutter besøket med en kopp kaffe og noe å bite i. Gi beskjed om dette er ønskelig.

______________________________________

Møter med minner har sitt utspring i prosjektet Meet Me på Museum of Modern Art i New York, og har spredt seg til museer iblant annet Sverige og Norge under navnet Møter med minner. Gjennom tilrettelagte besøk på museer, sammen med fagansatte, er målet å skape meningsfulle opplevelser, glede, økt selvfølelse, mestring og sosial interaksjon mellom deltakerne. Vi setter selve opplevelsen i sentrum, men forskning viser også at slike erfaringer har flere helsebringende, langtidsvirkende effekter hos deltakerne.