KRM

Om museet

Stavanger kunstmuseum mener at mangfold er en styrke. Alle MUST sine museer er åpne for alle mennesker og vi godtar ikke rasisme eller diskriminering av noe slag. Det er museets ansvar å jobbe for et større mangfold både i driften, i samlingene våre og ellers i de historiene vi forteller.

I naturskjønne omgivelser ved Mosvannet i Stavanger ligger Stavanger Kunstmuseum. Museet forvalter en samling på 3500 kunstverk og produserer årlig mellom 3 og 5 temporære utstillinger, av både norsk og internasjonal, historisk og samtidig kunst. Vi viser også et utvalg fra den historiske samlingen med særlig vekt på Lars Hertervig, Kitty Kielland og Frida Hansen.

Siden 2019 har museet etablert NONA, med verkstedet Studio Nona og et utstillingsrom som legger vekt på interaksjon mellom kunstverk og betrakter. Museet har et rikt formidlingstilbud mot skoler og et generelt publikum og de siste årene har besøkstallene ligget på rundt 40- og 50 000 besøkende årlig.

Vi tilbyr gratis adgang for barn opp til 18 år og studenter, og arbeider målrettet med inkludering og mangfold. Kunstmuseet drives av 12,5 årsverk i tillegg til fellestjenester i Museum Stavanger innen økonomi/administrasjon, personal, presse- og markedsføring og bygg og samlingsforvaltning.

Stavanger kunstmuseum og samlingens historie
Stavanger kunstmuseum springer ut av Stavanger kunstforenings faste galleri. Samlingens historie startet 11. februar 1865 da konsul Jens Z. Kielland ble formann i den nystartete kunstforeningen. Kielland var amatørmaler og far til Kitty og Alexander Kielland. Foreningens hovedmål var å etablere en kunstsamling:

§ 1 Kunstforeningen har det Formaal at vække Sans for Kunsten og efterhaanden at danne en, Foreningen tilhørende, Kunstsamling.

I løpet av 1800-tallet kom verk av kunstnere som Lars Hertervig, Kitty Kielland, Hans Gude, Olaf Lange, Knut Baade, Harriet Backer, Carl Sundt-Hansen og Christiane Schreiber inn i samlingen. Kunstforeningen hadde ingen faste lokaler før i 1893. Da flyttet foreningen inn i Stavanger Museums førsteetasje. I 1915 trengte museet lokalene selv, og foreningen bygget et midlertidig lokale på egen tomt i Madlaveien. Dagens bygg i Madlaveien ble oppført ti år senere.

I 1915 talte samlingen 45 kunstverk, i 1935 hadde den økt til 165 og i 1966 var tallet 354. Samlingen var først og fremst bygget opp av gaver og innkjøp med støtte fra legater. I 1966 tok det offentlige over ansvaret for samlingen, og den ble skilt ut i stiftelsen Stavanger Faste Galleri. Etter 1966 ble Stavanger kunstforening og Stavanger Faste Galleri to institusjoner med hvert sitt styre og ledelse.

Stavanger Faste Galleri ble i 1990 omdøpt til Rogaland kunstmuseum, i dag Stavanger kunstmuseum. Da museet i 1992 flyttet til dagens lokaler i Mosvannsparken utgjorde samlingen 1 429 kunstverk. I dag har Stavanger kunstmuseum ansvar for ca. 3 000 kunstverk. Tyngdepunktene i den eldste delen av samlingene er landets største Lars Hertervig-samling og en stadig økende samling av Kitty Kiellands malerier.

I 1998 ble Jan Groths samling etablert, og Groth begynte å gi verk av andre kunstnere i gave til museet. I 2007 testamenterte Groths partner Steingrim Laursen hoveddelen av sin kunstsamling til Rogaland kunstmuseum og slik ble Jan Groth og Steingrim Laursens samling etablert.

Høsten 2012 ble Trond Mohns samling på 67 samtidskunstverk gitt i gave til Stavanger kunstmuseum. Samlingen inngår i Den faste samling.

Stavanger kunstmuseum er tegnet av arkitekt Per Faltinsen.

Foto: Elisabeth Tønnessen