KRM
Utstilling

Å bygge en samling

Nyinnkjøpte verk

04. sep. 2021 - 24. okt. 2021

Å bygge en samling er en av museets viktigste oppgaver. Arbeidet med å bygge dagens samling ble påbegynt i 1865 og samlingen består i dag av rundt 3000 verk. Som museum skal vi både ta vare på fortiden, men også dokumentere samtiden. Alle innkjøp, både når det gjelder historisk kunst og kunst som lages i dag, skal være velbegrunnet. Verkene som går inn i samlingen blir der for ettertiden. Derfor skrives det alltid en faglig begrunnelse for innkjøpene. Museets innkjøpskomite leder arbeidet med innkjøp til samlingen og arbeider ut fra en innkjøpsstrategi som er godkjent av museets styre.

Så fremt museets økonomi tillater det, skal det hvert år settes av penger til innkjøp av kunstverk fra egne budsjetter. I tillegg søkes det om eksterne midler fra fond og legater. Hvert år gir også kunstmuseets venneforening museet penger til innkjøp av kunst.

For å støtte kunstnerne og kunstfeltet i forbindelse med korona-pandemien har regjeringen, i tre omganger, tildelt norske kunstmuseer penger til kjøp av samtidskunst. For Stavanger kunstmuseums del innebærer disse ekstraordinære bevilgningene en formidabel økning, og utgjør totalt 3 millioner kroner.

I den aktuelle utstillingen vil vi presentere et utvalg av de kunstverk som har blitt innlemmet i samlingen i løpet av de fire årene som har gått siden vi sist rettet et konsentrert blikk mot samlingen gjennom utstillingen 25-åringen. Utstillingen vil naturlig nok være preget av de ekstraordinære midlene museet har mottatt det siste året.


Kunstnerne som er med i utstillingen er:

Alberto Baraya, Andreas Eriksson, Ask Bjørlo, Aslaug Juliussen, Elin Melberg, Elisabeth Haarr, Else Leirvik, Else Marie Hagen, Erling Valtyrson, Gerd Tinglum, Ginko Adachi, Hasegawa Sadanobu, Herman Mbamba, Ingeborg Kvame, Inger Bruun, Ingrid, Toogood, Ito Nisaburo, Jacob Sømme, Jens Erland, John Josefsen, Jone Kvie, Kitty Kielland, Linda Lamignan, Maiken Stene, Marianne Heier, Natasja Askelund, Ogata Gekkō, Olaf Lange, Per Christian Brown, Snøfrid Hunsbeth Eiene, Sverre Bjørn-Nielsen, Sverre Bjertnæs, Thoralf Gjesdal, Torbjørn Rødland, Tsukioka Yoshitoshi, Urd J. Pedersen, Utagawa Kunisada, Utagawa Yoshiiku, Viktor Mutelekesha, Vilhelm Tveteraas, Øystein Dahlstrøm.

Victor Mutelekesha, Herman Mbamba, Else Marie Hagen, foto: Erik Sæter Jørgensen
Foto: Erik Sæter Jørgensen
Per Christian Brown, Mein Heim, 2020, Foto: Erik Sæter Jørgensen
Elin Melberg, Inger Bruun, Ingeborg Kvame, foto: Erik Sæter Jørgensen
Å bygge en samling, foto: Erik Sæter Jørgensen
Natasja Askelund, Øystein Dahlstrøm, Jone Kvie, foto: Erik Sæter Jørgensen
Elisabeth Haarr, John Josefsen, Else Marie Hagen, foto: Erik Sæter Jørgensen