KRM
Utstilling

Fra balkongen

Et blikk på den regionale kunstscenen

07. nov. 2020 - 27. des. 2020

I sommer inviterte vi kunstnere med tilknytning til vår region om å sende inn kunstverk som de ønsket å stille ut i en gruppeutstilling. Koronapandemien gjorde det umulig for kunstmuseet å gjennomføre planlagt utstillingsprogram, samtidig som bortfall av utstillinger og oppdrag gikk hardt ut over kunstnerne.

I en slik kontekst er vi takknemlige for muligheten til å sette sammen en utstilling som viser noe av den bredden og kvaliteten som finnes i kunstfeltet i vår region. Utstillingen ønsker å gi et bilde av den samtidige kunstneriske aktiviteten i regionen og har ikke et samlende tema. Her er kunstverk som undersøker kunstnerrollen, material- og mediespesifikke undersøkelser, humoristiske og poetiske verk, blikk på vår samtidskultur, arbeider som forholder seg til natur- og landskapsoppfatninger, verk som tematiserer vold og overgrep og som undersøker samfunnets og enkeltindividers sårbarhet i en tid med ekstreme påkjenninger.

Utstillingstittelen kan gi flere assosiasjoner. Vi tenker på tittelen som en metafor for den innsnevrede bevegelsesfriheten pandemien har påført oss, samtidig som den referer til en opplevelse publikum vil kunne ta del i når de besøker utstillingen.

De utvalgte arbeidene er basert på innsendt materiale og er ikke en vurdering av hele kunstnerskap. Utstillingen gir ikke et fullstendig bilde av kunstlivet i vår region, men viser noe av den rike kunstneriske kvaliteten som finnes representert her.


Deltakende kunstnere: Kristin Austreid

Ann Kristin Bergesen
Per Christian Brown
Matt Bryans
Markus Bråten
Agnes Btffn
Linnéa Blakéus Calder
Duckert Detroit
Ingvild Melberg Eikeland
Liv Tandrevold Eriksen
Jens Erland
Jørund Aase Falkenberg
Anette Gellein
Christine Hansen
Anna Ihle
Christopher Jonassen
John Josefsen
Mari Kolbeinson
Tove Kommedal
Ingeborg Kvame
Hans Christian van Nijkerk
Espen Pedersen
Anne-Marte Eidseth Rygh
Ananda Serné
Maiken Stene
Eva Sæverud
Ingrid Toogood
Kenneth Varpe
Morten Jensen Vågen
Marit Aanestad

Installasjonsfoto: Oddbjørn Erland Aarstad: