KRM
Utstilling

25-åringen

Innkjøp til samlingen 1992—2017

19. okt. 2017 - 08. apr. 2018

Stavanger kunstmuseums samlinger har vokst til det dobbelte i løpet av de 25 årene museet har holdt til i Mosvannsparken. Hvilke verk har kommet inn i samlingene? Hvem bestemmer hva som skal kjøpes inn? Hvilke kriterier ligger til grunn for innkjøpene? Hvilke muligheter og begrensninger har museet selv hatt til å utvide samlingene?

Denne utstillingen fokuserer på museets egne innkjøp av samtidskunst fra 1992 og frem til i dag. Ett eller to verk fra hvert år stilles ut. Samtidig vises en oversikt over hvilke verk som er kjøpt inn og mottatt som gaver hvert år, det enkelte års innkjøpsbudsjett og innkjøpskomiteens medlemmer.

Kunstnerne som er med i utstillingen er:

Marit Victoria Wulff Andreassen, Natasja Askelund, Tone Kristin Bjordam, Håkon Bleken, Per Christian Brown, Sophie Calle, Per Dybvig, Anne Marthe Dyvi, Snøfrid Hunsbedt Eiene, Jens Erland, Jan Groth, Tommy Olsson og Una Henry, Jone Kvie, Roald Kyllingstad, Andrea Lange, Ma Liuming, Elin Melberg, Ulf Nilsen, Kjell Pahr-Iversen, Thomas Pihl, Aase Texmon Rygh, Torbjørn Rødland, Mari Slaattelid, Lars Traegde, Mette Tronvoll , Erling Valtyrson, Sverre Wyller og  Toby Ziegler.

Halfdan Hafstens samling, Jan Groth og Steingrim Laursens samling, samt deponier, er ikke inkludert i denne utstillingen.

Jan Groths egne verk inngår i Stavanger kunstmuseums faste samling. Siden 1992 har Jan Groth gitt 239 av sine egne arbeider til Stavanger kunstmuseum.

Den faste samling har økt med 814 kunstverk de siste 25 årene. Av disse er 506 gaver, 93 tildelinger fra Norsk kulturråd og 216 egne innkjøp. Svært få verk ble kjøpt inn i perioden 1992-2007 grunnet anstrengt økonomi. Innkjøpsbudsjettene er fremdeles lave, men antallet innkjøp har økt betraktelig de ti siste årene.

Bare 27% av kunstverkene har Stavanger innkjøpskomité kjøpt inn selv. Dette betyr at samlingene først og fremst består av gaver. Den største forskjellen mellom verk gitt i gaver og verk kjøpt av innkjøpskomiteene ved Stavanger kunstmuseum og Norsk kulturråd, er fordelingene mellom kjønnene. 15% av gavene er kunstverk av kvinner, mens hele 85% er av menn. De offentlige innkjøpskomiteene har kjøpt inn 36% kunstverk laget av kvinner og 64% av menn. De siste årene har imidlertid fordelingen mellom kjønnene vært tilnærmet 50-50.


Foto: Lars Traegde, L'Orangerie, 2004, installasjon. Tildelt fra Norsk kulturråd i 2005.

Stavanger-kunstmuseum-25-år-jubileum-1992.jpg#asset:1731