KRM
Utstilling

BROKEN COLUMN

Utforsk de rustne mennene digitalt

I denne digitale kartvandringen finner du informasjon om kunstprosjektet 'Broken Column' (2003), som består av 23 rustne stålskulpturer plassert på forskjellige steder i Stavanger. Kunstneren Antony Gormley oppfordrer oss i dette kunstverket til å undersøke Stavangers omgivelser nærmere. Hver skulptur og sted er avmerket på kartet, med bilder og tekst. God tur - fysisk eller digitalt!

Følg lenken til Broken Column kartvandring

Antony Gormley's (f.1950) 'Broken Column' fra 2003 (Brutt søyle) er Stavanger kunstmuseums mest omfattende skulptur. Verket består av 23 identiske rustne stålskulpturer, som er plassert ute og inne - på offentlige, semi-offentlige og private steder i byen. De 1,95 meter høye skulpturene er basert på en avstøpning av kunstnerens egen kropp. De er forbundet med hverandre ut fra høyde over havet og himmelretning. Skulpturen på Fisketorget, som ser ut av Vågen, 8 grader vestover fra nord, bestemmer retningen til de andre skulpturene. Tanken er at alle skulpturene ser mot havet. Skulpturene står på bestemte koter slik at de til sammen danner en tenkt søyle. Øverst på søylen er skulpturen inne i Stavanger kunstmuseum. Den står i et eget hvitt gallerirom, som ligger 41,41 meter over havet. Den neste skulpturen befinner seg i Mosvannsparken på Eiganessiden, og den står én kroppshøyde lavere, det vil si 39,46 meter over havet. Med intervaller på 1,95 meter over havet fortsetter plasseringene ned mot sentrum, til Vågen og ut i sjøen til den aller siste skulpturen, som står med 1,49 meter under vann, rett utenfor et skjær ved Natvigs Minde. Kunstneren beskriver ideen slik: «De er fortrengte ryggvirvler fra en tenkt søyle, hvor hodet til den ene kobler seg til foten til den andre».


Hvordan skal man lage et verk som forholder seg til en by uten å «okkupere» den? Antony Gormleys løsning ble å støpe opp den samme enkle kroppsformen i et mangetall og plassere ‘kloningene’ rundt omkring i byen, i en innbyrdes orden. Store deler av Stavanger sentrum er dermed kartlagt i konturene på 1,95 meter. Slik er prosjektet et konseptuelt verk, som analyserer byen Stavanger ved hjelp av noen geologiske prinsipper. Plasseringene av skulpturene er ikke tilfeldig. Det finnes en dynamikk mellom stedene, men siden skulpturene er spredd over et større geografisk område og står på offentlige, semi-offentlige og private steder, får man ikke umiddelbart øye på sammenhengen mellom dem, man opplever dem bare stykkevis og delt, slik byrom også ofte oppleves i en by.


'Broken Column' skiller seg fra tradisjonelle statuer av berømte menn. Stålmennene står på bakken, som tause vitner, på samme nivå som menneskene i byen. De er beslektet med ‘standing stones’, bautasteiner eller lignende, men det var viktig for kunstneren at skulpturene antok en form som omgivelsene kan oppfatte med en slags medfølelse og som evner å motta omgivelsene den plasseres i. Kunsteren begrunner valget med å bruke sin egen kropp som utgangspunkt for skulpturene slik: "Den mest eksakte erfaringen av verden kan jeg bare gjøre gjennom min egen kropp."

Kunstneren tenker på skulpturene som ubeskrevne objekter, de står ikke der for å minne om noen spesielt; "Hver og en identifiserer ganske enkelt et menneskelig rom i rommet og skifter oppmerksomhet fra skulpturenes iboende kvaliteter til konteksten som inneholder dem."

'Broken Column' er et kunstprosjekt som kan sees som en stille undersøkelse av sine omgivelser. Gjennom 'Broken Column' oppfordes vi til å gå på oppdagelsesferd og undersøke våre omgivelser nærmere. Hvordan ser Stavanger ut? Hva vet vi om byen og rommene? Hvordan føles det å være her? Hvordan påvirker byrommene oss på et fysisk og mentalt plan? Hvordan er menneskene her?


Stavanger kunstmuseum står som offisiell eier av skulpturinstallasjonen, som er en gave fra Christian Bjelland, Ådne Kverneland og Stavanger kommune. Samtidig er dette et kunstverk som i høyeste grad eies av Stavangers befolkning.

Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum og Smartbyen Stavanger, støttet med midler fra Stavanger kommune.

Tekst - May Johannessen
Oversettelse til engelsk - Arlyn Moi
Fotos - Oddbjørn Erland Aarstad og May Johannessen

Sitater - http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/251
Broken Column (2004), Jan Inge Reilstad (red), Wigestrand forlag, Stavanger

Mapster - Rune Løvik, Origin AS