KRM
Utstilling

Article Biennalen 2015

Kunst, DNA- og nano-teknologi

06. feb. 2015 - 01. mar. 2015

Konsept og tematikk for Article-biennalen 2015 dreier seg om krysningsfeltet mellom kunst og vitenskap, med fokus på kunst som tar i bruk og kommenterer DNA- og nano-teknologi. Tilgang på informasjon og bruk av ny teknologi har inspirert kunstnere til å utforske kreative, etiske og filosofiske aspekter av vitenskapen. Kunstnerne visualiserer det usynlige og redefinerer begrepet estetikk og hva som menes med kunst. Under Article-biennalen møter vi kunstverk som stiller spørsmål ved DNA-teknologi vedrørende opphavsrett og personvern, kunstverk malt med nano-partikler av sølv og et nytt supermarked med kunstneriske spekulative nano-produkter. 

Utstillingen suppleres med arrangementer i form av diskusjonspanel, kunstnerpresentasjoner og aktiviteter rettet mot barn og unge. Program for Article 2015.

Article-biennalen produseres og arrangeres av i/o/lab Senter for Framtidskunst - en kunstnerdrevet organisasjon som representerer en unik kompetanse i regionen innen feltet mediakunst - kunst og ny teknologi. i/o/labs prosjekter har ved flere anledninger blitt omtalt som et av de mest nyskapende og interessante kunstprosjektene i regionen og nasjonalt. Gjennom prosjekter som fremmer kunst innen krysningsfeltet kunst/vitenskap med innovative kunstneriske prosjekter skaper i/o/lab en møteplass mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet. Article-biennalen fremmer kunst som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. 

Article-biennalen 2015 er støttet av Norsk Kulturråd, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Kommune og presenteres i samarbeid med MUST Stavanger Kunstmuseum.

Foto: Heather Dewey Hagberg