KRM
Arrangement

Foredrag, performance og paroleverksted

Velkommen til en helaften!

07. mar. 2024 KL. 18:00 - 21:00

7. mars ­– dagen før dagen ­– braker det løs med arrangementer som en opptakt til 8. mars.

18.00-18.45: Foredrag med Professor emeritus Gro Hagemann, Universitet i Oslo
Hagemanns tittel på foredraget: Hundre års endringer: kvinners stilling i familie og samfunn.


19.00: Performance ved Veslemøy Flotve i samarbeid med Elisabet Midtbø
I Flotve sin performance ser hen på husmorrollen og alle dens forventingar og fordommar. Kva er det som vert forventa av ei kvinne sin rolle i heimen? Korleis vert dette overført mellom generasjonar?

Performancen henter inspirasjon frå Else Hagen sine måleri knytta til kvinnen i heimen og det kvardagslege. Kvinnens rolle i ein heim innehar ein del forventingar, normer og byrder knytta til seg - ein kulturell arv som vert overført frå forelder til born, saman med samfunnets etablerte rammeverk knytta til heimen og familien. I performancen ser hen på korleis dette påverkar kroppen og dens rammer.


19.30-21.00
: Paroleverksted i Studio Nona

Bli med å lage din egen parole til 8.mars-toget!


Om bidragsyterne:

Gro Hagemann er en norsk historiker med moderne skandinavisk historie som hovedfelt. Hun er særlig kjent som en av grunnleggerne av faget kvinnehistorie i Norge, med studier av tema som lønnsarbeid, husarbeid og forbruk.

Veslemøy Flotve er ein kunstnar som primært arbeider med tekstil- og performancekunst. Med kroppen og materiale som utgongspunkt undersøkjer Flotve kva rammer som påverkar våre val og vaner. Ved å sjå på sosiale strukturar prøver hen å setja spørjemål kring kva som driv oss. Arbeida ser ofte på tematikker rundt kjønn, identitet, tid og omsorg. I Flotve sine performative arbeid tar hen ofte i bruk langstrakte og repetitive handlingar som fungerer som visuelle metaforar og hen iscenesetjar menneskelege tilstandar.

Elisabet Midtbø
er vokalist og musiker som er oppteken av genuine uttrykk gjennom både musikk og det visuelle. Hen har studert norsk folkemusikk og likar å utforske den lokale folketradisjonen, men henter også elementer frå tradisjonen som skeive takter og mikrotonalitet inn i ein meir kontemporær ramme.