KRM
Utstilling

Nye verk fra samlingen

I 2017 kjøpte Stavanger kunstmuseum inn Ane Hjort Guttus videoverk Frihet forutsetter at noen er fri fra 2011. Filmen setter søkelys på forholdet mellom frihet og tvang i grunnskolen. Den stiller også spørsmål ved vilkårene for kritisk tenkning innenfor utdanningsinstitusjoner og i samfunnet generelt. I år har vi kjøpt inn «oppfølgeren» verket Samtale 2021 (2023). Begge verkene kan nå ses på museet i en egen utstilling.

Vi viser også det sist ankomne verket i Trond Mohns samling. Verket heter Periodic Remains (2023) og er et gruppearbeid initiert av Vera Wyller og som er utført sammen med Damla Kilickiran, Wenkai Xu, Marius Engh, Marit Følstad og Sverre Wyller.

Verk av sentrale kunstnere som Hamish Fulton og Else Marie Hagen vises også.