KRM
Utstilling

Frida Hansen

Art Nouveau i full blomst

12. jun. 2015 - 18. okt. 2015

For første gang på 40 år vises en stor utstilling med Frida Hansens (1855 - 1931) arbeider i Norge. Den internasjonale stavangerkunstneren var en pioner innenfor utviklingen av norsk tekstilkunst i overgangen til det tjuende århundret. I dag regnes hun som en av Norges fremste kunstnere og representanter for art nouveau og symbolisme. Hennes internasjonale gjennombrudd kom i 1900 da hun stilte ut og fikk gullmedalje for teppet Melkeveien (1898) på Verdensutstillingen i Paris.

Frida Hansens produksjon består av store billedtepper med litterære motiver og av transparente portierer med rike blomstermotiver. Til sistnevnte utviklet hun og tok patent på teknikken «transparents», som vekslet mellom å ha vevde og uvevde partier. Etter Frida Hansen er det også bevart flere kartonger. Som første kunstner i Norge, tegnet hun kartongene i full målestokk og vevde teppene. De første årene samarbeidet hun med Den norske Husflidsforening der hun underviste i vevteknikk og tegnet mønstre. Uenighet om mønsterrettighetene endte med at Frida Hansen startet for seg selv. Fra 1897-1906 ledet hun virksomheten Det norske Billedvæveri i Kristiania. I 1889 hadde Frida Hansen også opprettet landets første veveri med plantefarger.

Koloritten og teknikken i plantefargingen hadde rot i kunnskapen Frida Hansen hadde tilegnet seg fra barndoms- og oppvekstbyen Stavanger og fra Jæren og Ryfylke. Videre var hun inspirert av europeiske strømninger som art nouveau og symbolisme. Samtiden oppfattet teppene hennes som mer internasjonale enn som uttrykk for det typiske norske. De norske institusjonene prioriterte innkjøp som i størst mulig grad bygget opp om nasjonsbyggingen. Denne situasjonen førte til at arbeidene til Frida Hansen først og fremst ble solgt til utenlandske museer og eiere.

Til tross for anerkjennelse i samtiden, fikk Frida Hansens kunst etter hvert liten eller ingen oppmerksomhet. Det var først med en omfattende utstilling av hennes arbeider i 1973 i Kunstindustrimuseet i Oslo at hun ble løftet frem som den sentrale kunstneren og foregangskvinnen hun var. I dag ser vi en fornyet interesse for tekstilkunst i Norge. Også Frida Hansens blomstermotiver og plantefarging er aktuelt å se med vår tids økologiske perspektiv.

Utstillingen inneholder en rekke arbeider lånt inn fra Norge og utlandet og forsøker å vise bredden i Frida Hansens enestående kunstnerskap.

Utstillingen er produsert av Stavanger kunstmuseum i samarbeid med Anniken Thue og Janne Leithe.

Foto: Frida Hansen, Melkeveien, 1898. Billedvev. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg.