KRM
Utstilling

Halvdan Hafsten

1 samler, 8 kunstnere

18. jan. 2020 - 31. des. 2020

Halvdan Hafsten (1905-1993) bygget i løpet av en 50 års-periode opp en samling med åtte kunstnere fra sin samtid: Reidar Aulie, Harald Dal, Arne Ekeland, Erling Enger, Kai Fjell, Ragnar Kraugerud, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Alexander Schultz. I denne utstillingen har vi valgt å legge ekstra vekt på det personlige forholdet mellom samleren og kunstnerne.

Hafsten var en visjonær og fremtidsrettet samler med et stort ønske om at hans samlervirksomhet skulle glede kommende generasjoner. Bildene ble som regel valgt ut i dialog med kunstnerne, og dette nære båndet mellom samler og kunstner har helt klart bidratt til samlingens høye kvalitet. Han var også opptatt av å ikke la samlingen vokse i alle retninger, men holdt seg til sine utvalgte åtte. Det var spesielt deres form- og fargesans som appellerte til Hafsten, han foretrakk malerier som søkte videre enn en rent naturalistisk gjengivelse av motivet.

Gjennom årene som samler pleiet Hafsten personlig omgang med de åtte kunstnerne og flere av dem ble hans nære venner. Han besøkte dem hjemme og på atelieret, ofte i følge med andre kunstnere eller fagpersoner som han brukte som konsulenter. Samlervirksomheten var til stor glede for Hafsten og han brukte mye tid på å dokumentere og samle informasjon om sine kunstverk. Han ba alle kunstnerne om å skrive om bildene han kjøpte av dem, og han bygget opp et stort arkiv med dokumentasjon om deres utstillingsvirksomhet, samt utstillinger som han etter hvert lånte ut sine bilder til.

Halvdan Hafsten var lite interessert i oppmerksomhet om seg selv. Vi vet at han hele sitt yrkesaktive liv var tilknyttet Askim-Røwde-konsernet, som kanskje er mest kjent for Viking støvler og dekk. P. W. Røwde var en forretningsmann med mange interesser, blant annet var han sterkt interessert i Ungarsk kultur og var generalkonsul for Ungarn i Norge. Gjennom sitt arbeidsforhold ble Hafsten involvert i dette arbeidet og kanslertittelen ble tildelt ham av Kongeriket Ungarns ambassadør i Stockholm. Han fikk æresbevisningen for fortjenestefull innsats ved Det kongelige ungarske generalkonsulat i Norge gjennom 25 år, fra 1927 til like etter krigen. Denne innsatsen ble også belønnet med høye ungarske utmerkelser.

I 1984 ble samlingen gitt i gave til Stavanger Faste Galleri. Gaven ble en brekkstang i arbeidet med å få realisert et nytt kunstmuseum som åpnet i 1992. I forbindelse med at gaven ble offentliggjort ble Hafsten intervjuet av Stavanger Aftenblad i sitt hjem i Morells vei på Grefsen i Oslo. Da viste han frem hjemmet som han hadde vokst opp i og hvor han levde med kunsten. Her var Reidar Aulies malerier på soverommet og Arne Ekelands på arbeidsværelset. En samler som hadde viet store deler av sitt liv til å samle på kunst skilte seg med sine bilder for å dele dem med offentligheten. Halfdan Hafstens samling er ikke bare et viktig bidrag til norsk kunsthistorie, men et sentralt stykke norsk samlerhistorie.