KRM
Utstilling

Hertervig - Hill

Lars Hertervig og Carl Fredrik Hill

22. feb. 2025 - 18. mai 2025

Vi er glade for å kunngjøre utstillingen Hertervig – Hill, som vil bli vist på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm fra 21. september 2024 til 26. januar 2025, og på Stavanger kunstmuseum i Stavanger fra 22. februar til 18. mai 2025. Utstillingen er organisert i samarbeid mellom de to museene og Nordic Institute of Art.

Utstillingen vil presentere verk av den norske kunstneren Lars Hertervig i dialog med arbeider av den svenske maleren Carl Fredrik Hill. Den vil inkludere rundt 100 verk, både malerier og tegninger. Selv om Hertervig og Hill var særegne kunstnere fra ulike generasjoner, er det mange paralleller både i livene og den kunstneriske utviklingen til Hertervig og Hill.

Lars Hertervig (1830–1902) vokste opp på øya Borgøy på sørvestkysten av Norge utenfor Stavanger; et landskap som skulle bli et gjentakende tema i hans kunst. Etter å ha deltatt ved Den kongelige tegneskolen i Oslo, reiste han til Düsseldorf tidlig på 1850-tallet som student av den norske professoren Hans Gude ved kunstakademiet. Tragisk nok ble Hertervig syk og vendte tilbake til Norge, der han i en periode var innlagt ved Gaustad sykehus utenfor Oslo. Resten av livet tilbrakte han i hjemlige omgivelser på Borgøy og i Stavanger, der kunstneren arbeidet i relativ isolasjon og med begrensede midler. På 1860- og 1870-tallet malte Hertervig en serie iøynefallende landskap både i olje og akvarell; noen av dem uttrykker en fascinasjon for forfall, andre er mer ettertenksomme. Disse verkene kan sees som kunstnerens visjoner av naturen, kanskje basert på minner fra bestemte landskap.

Carl Fredrik Hill (1849–1911) ble født i Lund i sørlige Sverige. Etter studier ved kunstakademiet i Stockholm, der han spesialiserte seg som landskapsmaler, bodde han i flere år i Paris på 1870-tallet. Påvirket av Camille Corot ville Hill male utendørsstudier fra Barbizon og andre steder som var populære blant datidens landskapsmalere, sammen med andre nordiske kunstnere. Hans tidlige verk gjenspeiler idealene til realistbevegelsen og deres utendørsmaleri. I januar 1878 ble Hill innlagt på en institusjon for psykisk syke i Passy, Frankrike, og deretter på St. Hans hospital i Roskilde og på St. Lars hospital i Lund, der han ble værende til 1883. De siste tre tiårene av livet bodde Hill sammen med familien i barndomshjemmet sitt i Lund. Kunstneren fortsatte å tegne og male på egen hånd – i isolasjon – og arbeidet hovedsakelig på papir. Mens Hill fortsatte å skildre landskap, fikk de nå en mer fantastisk atmosfære, noen ganger knyttet til hans tidlige verk. Han tegnet også figurer, dyr og fantasiskapninger. Disse uttrykksfulle verkene har ofte drømmeaktig eller visjonær karakter.

Prosjektet representerer den første utstillingen noensinne av Hertervigs verk i Sverige, og det er også den første store utstillingen av Hill i Norge på tiår. Hertervig – Hill har derfor som mål å introdusere verket til de to kunstnerne for et nytt publikum. Mens utstillingen vil presentere verk som spenner over hele produksjonen til de to kunstnerne, vil den legge vekt på de mer visjonære eller åndelige verkene til både Hertervig og Hill – verk som noen ganger blir sett på som forløpere for symbolisme og surrealisme. Den vil belyse både paralleller og forskjeller mellom verkene til de to malerne.

Hertervig – Hill er kuratert av Karin Sidén, Hanne Beate Ueland og Knut Ljøgodt. Utstillingen vil bli ledsaget av en omfattende publikasjon med essays skrevet av ledende kunsthistorikere innen feltet.