KRM
Utstilling

Hvordan lage en hage?

Tandrevold Eriksen / Juell / Toogood

12. jun. 2015 - 18. okt. 2015

De tre kunstnerne Liv Tandrevold Eriksen, Maren Dagny Juell og Ingrid Toogood er alle inspirert av Frida Hansens kunst og virke. I utstillingen Hvordan lage en hage? Frida Hansen og samtidskunsten viser de tre kunstnerne verk som på ulike måter er inspirert av strategier knyttet til Frida Hansens kunstnerskap.

Gjennom flere utstillinger de siste årene har vevkunst, kvinnesak, tekstil og håndverk blitt tematisert på ulike måter. Frida Hansen har stort sett vært fraværende i disse sammenhengene. Det kan ha ulike årsaker, muligens relatert til hennes motivkrets og art nouveau-tilknytning, men også det faktum at hun for mange først og fremst er kjent som Gerhard Munthes vever.

I tillegg til sine oppdrag om vever og hektiske utstillingsvirksomhet startet Frida Hansen også fargeverksted og billedveveri hvor hun sysselsatte og lærte opp mange kvinner. Hun utviklet oppstadveven med stol og patenterte sin transparentteknikk. I samtiden hadde hun en tydelig stemme, og uttalte seg ofte i avisene. På den måten beredte hun grunnen for kvinnelige kunstnere som kom etter henne, blant annet Hannah Ryggen.

Med Frida Hansens kunstnerskap som inspirasjon har de tre kunstnere gått dypere inn i sine egne fagfelt og utviklet teknikker og ideer. Deres forskjellige utgangspunkt og dermed innfallsvinkel til Frida Hansen har gitt en åpen, leken og individuell prosess som gjenspeiles i en utstilling hvor felles inspirasjon har gitt ulike kunstneriske resultater. Liv Tandrevold Eriksen stiller ut malerier, tegninger og skulptur, Maren Dagny Juell viser video og installasjon og Ingrid Toogood bidrar med maleri og skulptur.

I forbindelse med utstillingen har de tre kunstnerne invitert til en utvidelse av utstillingskonseptet i form av et performanceprogram som vil finne sted i slutten av august. Deltakende kunstnere er Ane Graff, Roderik Hietbrink, Jonathan Baldock og Florence Peak, Marte Ramm Fortun og Kasper Bosmanns.

Til utstillingen utgis en utstillingskatalog som lanseres 27. august. Utstillingen en initiert av Liv Tandrevold Eriksen, Maren Dagny Juell og Ingrid Toogood og kuratert i samarbeid med Hanne Beate Ueland. Utstillingen er sjenerøst støttet av Statens utstillingsstipend, Verdelagsfondet, Kulturrådet og Fond For Lyd og Bilde.

Utstillingen er kuratert av kunstnerne selv i samarbeid med avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland ved Stavanger kunstmuseum.


Utdrag av performanceprogram