KRM
Utstilling

Intimt og monumentalt

Groth og Laursens samling

06. nov. 2015 - 21. feb. 2016

I utstillingen Intimt og monumentalt - Jan Groth og Steingrim Laursens samling får man et innblikk i Jan Groth (f.1938) og Steingrim Laursens (1931-2007) private samling. Den ene kunstner – den andre tidligere direktør ved Louisiana. Groth og Laursens samling er en samling som har blitt til «underveis» og som speiler to personer, deres sammenfallende interessefelt, liv og virke. Samlingen består ikke av de helt store monumentale formatene, men snarere av det som kan karakteriseres som innadvendt, intimt og taktilt. Samt av arbeider som knyttes til utforsking av formale og mediespesifikke problemstillinger. 

Samlingen inneholder verk av verdensberømte kunstnere som Robert Morris, Tony Smith og Robert Rauschenberg, i tillegg til en rekke skandinaviske kunstnerne som Asger Jorn, Sonja Ferlov Mancoba og Edvard Munch. Men den inneholder også objekter fra en rekke kulturer fra andre verdensdeler – eksempelvis fra Afrikas Dogon-kultur og fra Bamana-folket i Mali. Den inneholder gjenstander fra Iran, Japan og Korea, fra indus-kulturen i Pakistan og fra India, Egypt, og indianske kulturer i USA for å nevne noen. Per i dag består samlingen av over 650 verk. Av disse er omtrent 250 av dem objekter som stammer fra ulike kulturer spredt utover nesten hele kloden, mens de resterende 400 verkene er laget av godt over 100 navngitte kunstnere. 

Groth og Laursen samling kan karakteriseres som en kunstnersamling og vitner i sin helhet om et sikkert og alternativt blikk. Samtidig vitner den om objekters skiftende betydning og bruk i ulike kontekster. Det er en samling som spenner vidt og favner mye. I den aktuelle utstillingen har vi valgt å rette fokus mot sammenkoblingen mellom kunst og det som tradisjonelt sett har vært betegnet som etnografiske objekter – en kobling som ses tydeligst i de kunstverkene som Jan Groth og Steingrim Laursen gikk til anskaffelse av tidlig, samt i kunstverk som forholder seg til deler av 1960- men, kanskje særlig 70-tallets amerikanske kunstmiljø. Utstillingens hovedvekt er derfor lagt her, selv om det trekkes forbindelseslinjer til annet materiale og senere anskaffelser som er med på å belyse spennvidden og kompleksiteten i denne unike samlingen.

I utstillingen Intimt og monumentalt presenteres et utvalg den mangfoldige samlingen for publikum. Mye av materialet vises for første gang. Utstillingen er produsert av Stavanger kunstmuseum i nært samarbeid med Jan Groth. Kurator: Vibece Salthe