KRM
Utstilling

Kunst i 360°

Digitale utstillingsbesøk

Høsten 2021 lanserte vi det digitale kunstformidlingsprosjektet Kunst i 360°. Prosjektet består av tre digitale utstillingsopplevelser laget med 360°-video:

Lenke til Kitty Kielland i 360°

Lenke til Frida Hansen i 360°

Lenke til Halvdan Hafstens samling i 360°

Besøk disse digitale utstillingene sammen med en fagperson og beveg deg 360° rundt i utstillingene ved å navigere i det digitale rommet. Flere steder i filmene vil du møte en fagperson som kan fortelle deg noe om kunstnerne og kunstverkene. Du kan bruke både din datamaskin, ditt nettbrett eller din smarttelefon for å besøke utstillingene. De fungerer fint på alle flater.

Du kan også klikke deg inn på kunstverkene og få opp høyoppløselige bilder, samt bevege deg videre inn i museets samlingsportal for å finne mer informasjon om kunstverkene.

Besøk gjerne disse digitale utstillingene før, under eller etter et museumsbesøk for å få vite mer om de utstilte kunstverkene. Utstillingene er også tenkt som et alternativ for deg som av ulike grunner ikke har mulighet til å besøke våre utstillinger her i Stavanger kunstmuseum.

Velkommen til Kunst i 360°!

_____________________________________________________________________

  Prosjektet er realisert med støtte fra Norsk kulturråd og er en del av Kulturrådets utviklingsprogram for kulturinstitusjoner.

  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har bidratt med gratis tilgang til samlingsportal-løsning.

  Screenstory har stått for filming og redigering av 360°-filmene.
  Origin har lever programmering.

  Bitmap har levert høyoppløselige fotografier av kunstverkene.

  Takk til konservator Inger M.L. Gudmundson som deler sin kunnskap om Kitty Kielland, museumsedagog Elin Lillebråten som forteller oss om Halvdan Hafsten og alle kunstnerne i hans samling, og museumspedagog Katharina Ueland som forteller om Frida Hansens og hennes vevkunst.