KRM
Arrangement

Laura Raicovich

Museet og den private samlingen

29. apr. 2024 KL. 19:00 - 20:00

Laura Raicovich, New York-basert skribent og kurator, vil i dette foredraget snakke om forholdet mellom den private samlingen og det offentlige kunstmuseet.

Raicovich har skrevet boka Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest (2021) hvor hun drøfter situasjonen i de amerikanske kunstmuseene. Boka er blant annet inspirert av hennes egen erfaring som direktør for Queens Museum i New York og tegner et tydelig bilde av utfordringene ved de amerikanske museene, som i stor grad er finansiert av enkeltpersoner, private filantroper og selskaper. Raicovich' engasjement henger sammen med en sterk tro på museenes potensial som forvaltere av flere stemmer, som de undertrykte eller oversette i den rådende samfunnsnormen. Tross utfordringer fortsetter hun å tro på museenes muligheter til å bidra til positive samfunnsendringer.

Vi har invitert Raicovich til å skrive en tekst til utstillingen Den forbudte skogen - Andreas Siqueland og Halvdan Hafstens samling. I den forbindelse har hun sett nærmere på forholdene i de norske kunstmuseene. Hvordan kan museene arbeide med sine private samlinger for å skape størst mulig forståelse og interesse blant et bredt publikum? Hva skjer når kunstmuseene i sine forsøk på å sikre stadig dyrere kunstverk til sine samlinger inngår avtaler med rike enkeltpersoner? Hvordan kan museene være tydelige og transparente overfor sitt publikum og tro mot etiske retningslinjer i en stadig mer krevende økonomisk situasjon?

Velkommen til et engasjerende foredrag med en radikal og kunnskapsrik forfatter og kurator.