KRM
Utstilling

Love Story

Candice Breitz

06. apr. 2018 - 24. mai 2018

Candice Breitz (f. 1972 i Johannesburg) er best kjent for sine videoinstallasjoner. Verkene hennes tar ofte utgangspunkt i enkeltindividers historier, og i sin kunst undersøker hun forholdet mellom individet og samfunnet rundt. Hva er det som former oss? Hvilke utenforliggende faktorer som nasjonalitet, rase, kjønn og religion, men også massemedia og populærkultur bidrar til å forme våre tanker og holdninger? I denne utstillingen vise vi den 7-kanals videoinstallasjonen Love Story. Verket tar utgangspunkt i historiene til seks personer som av ulike grunner har flyktet fra sine hjemland, og lar to kjente skuespillere gjenfortelle deres historier. Verket problematiserer forholdet mellom «oss» og «de andre» og stiller interessante spørsmål til hva det er som fanger vår oppmerksomhet og hvem det er vi velger å lytte til.

De seks personene Breitz intervjuet høsten 2015 er Sarah Ezzat Mardini, som flyttet fra krigsherjede Syria; Jose Maria João, en tidligere barnesoldat fra Angola; Mamy Maloba Langa, en overlevende fra Den demokratiske republikken Kongo; Dr. Shabeena Francis Saveri, en transseksuell aktivist fra India; Prof. Luis Ernesto Nava Molero, en politisk dissident fra Venezuela og Farah Abdi Mohamed, en idealistisk ung ateist fra Somalia.  Da Breitz intervjuet dem ba hun dem ta med seg noen få personlige eiendeler som var viktige for dem. Siden inviterte kunstneren de kjente skuespillerne Alec Baldwin og Julianne Moore til å gjenfortelle disse menneskenes historier. De gjør det uten kostymer og bakgrunnsbilder, men har på seg en ring eller et armbånd fra personen hvis historie de formidler. Til tross for de bevisst nedtonede omgivelsene har de erfarne skuespillerne en sterk tilstedeværelse på skjermen.

Verket er laget som en direkte reaksjon på den store migrasjonen av mennesker mot Europa, ofte referert til som «flyktning-krisen» som har funnet sted de siste årene. Breitz, som bor og arbeider i Berlin, forholder seg direkte til hvordan stemningen i den tyske befolkningen har endret seg i møte med flyktningene; fra selvoppofrende ønske om å hjelpe mennesker i nød, til opphetet debatt om integrering, migrasjon, sexisme og islamisering. Breitz retter blikket mot enkeltindividene og problematiserer samtidig de mekanismene som bidrar til å forme opinionen. Hvilke historier er det som til enhver tid når oss, og hvem er det vi lytter til? Hvilken rolle spiller media og populærkulturen i fremstillingen av historiske begivenheter, og hvordan står enkeltindividets erfaringer i en større samfunnsmessig kontekst?

Breitz bor og arbeider i Berlin hvor hun har et professorat i billedkunst ved Braunschweig Universitet. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Kunstmuseum Stuttgart, National Gallery of Canada (Ottawa), San Fransisco Museum of Modern Art, Kunsthaus Bregenz, Palais de Tokyo (Paris), The Power Plant (Toronto), Louisiana Museum of Modern Art (København), De Appel Foundation (Amsterdam), Moderna Museet (Stockholm), Castello di Rivoli (Torino). Verket Love Story ble vist på den sør-afrikanske paviljongen under den 57. Venezia-biennalen i 2017.


Foto: Die Arge Lola
Courtesy: Goodman Gallery, Kaufmann Repetto + KOW