KRM
Utstilling

Through the Woods

Marit Victoria Wulff Andreassen

06. mar. 2015 - 24. mai 2015

Marit Victoria Wulff Andreassen er en av vår tids mest interessante og særpregede kunstnere. Med en billedverden som sentrerer rundt temaene kropp og kjønn samt problematisering av aspekter knyttet til identitet og seksualitet, tar hun tak i emner som berører helt sentrale menneskelige erfaringer. Arbeidene hennes kan oppleves både provoserende og pirrende, vakre og frastøtende på samme tid.

Helt siden studietiden har Wulff Andreassens arbeider vakt stor interesse, og allerede som student ble hun kjøpt inn til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Senere er hun inkludert i flere sentrale samlinger og har stilt ut ved en rekke betydelige kunstinstitusjoner både i Norge og internasjonalt. Hun er også trukket frem i sentrale kunsthistoriske oversiktsverk. Samtidig er det viktig å påpeke at arbeidene hennes når ut over det tradisjonelle kunstrommet og vekker interesse i miljøer som arbeider med problemstillinger knyttet til kjønn og identitet.

Til tross for mye oppmerksomhet og omfattende utstillingsvirksomhet, er imidlertid den kommende utstillingen hennes første separatutstilling på et museum. Katalogen er også den første gjennomarbeidede oversikten over hennes produksjon. I tillegg til flotte billedgjengivelser av de utstilte kunstverkene og flere utsmykningsoppdrag, inneholder katalogen tekster av Sigrun Åsebø, Wencke Mühleisen, Tommy Olsson, Helga Nyman og Vibece Salthe.

Utstillingen inneholder mer enn 70 arbeider og viser verk tilbake til tidlig 2000-tall i tillegg til helt nye arbeider. 

Foto: © Marit Victoria Wulff Andreassen, The Second Coming, 2014