KRM
Utstilling

Dark Side of the Moon

Nathalie Djurberg og Hans Berg

17. nov. 2017 - 11. mar. 2018

I 2009 ble svenske Nathalie Djurberg (f. 1978) og Hans Berg (f.1978), trukket fram blant de mest lovende unge kunstnerne på Venezia-biennalen. Siden den gang har deres verk vært vist ved ledende institusjoner verden rundt. Gjennom bruk av musikk, animasjon og skulpturelle verk har de utviklet en særegen kunst som kjennetegnes av en påfallende tro på den psykologiske kraften i det figurative og fortellende kunstverket.

Nathalie Djurberg lager animasjoner og skulptur, mens Hans Berg komponerer musikken. I de animerte filmene støtter musikken opp om eller bryter med handlingen, og skaper slik helt spesielle effekter. I de større installasjonene spiller lydbildet en helt avgjørende rolle for vår opplevelse av rommet.

Essensielt i opplevelsen av deres kunst er stop-motion-animasjonene som finnes flere steder i utstillingen. Produksjonen av disse verkene er arbeidskrevende, langsomme prosesser. Djurberg har uttalt at animasjonen er en naturlig uttrykksform som gir henne mulighet til å arbeide tett og intuitivt med utviklingen av et narrativ. Materialet gir også mulighet til å visualisere groteske elementer, da leirens konsistens og visuelle kvaliteter lett kan fremkalle illusjon av myke, kjøttlignende eller flytende substanser. Disse mulighetene utforsker kunstneren til fulle, og lar ofte figurer og elementer endre karakter eller transformeres til stadig nye skikkelser i drømmeliknende sekvenser. Den særpregede materialbruken åpner for flere innganger til forståelse og gjenkjennelse i møte med verkene. Samtidig finnes en rekke figurative referanser som kan være en vei inn for betrakteren. Det kan være elementer fra eventyrenes verden, tegneserieliknende figurer eller figurer og scener som minner om musikkvideoens formspråk. Arbeidene kan sies å forholde seg til universelle tema, som for eksempel sjalusi, hevn, grådighet og begjær, og humoristiske elementer går hånd i hånd med det groteske og overskridende. Tradisjonelle kjønnsroller utfordres og etablerte maktstrukturer snus på hodet.    

Kunstverkene i utstillingen kan gi assosiasjoner både til surrealistenes undersøkelser av menneskets underbevissthet, ekspressive kunstneres intuitive arbeidsprosesser, og den figurative malerens skildringer av menneskets indre og ytre verden.

Utstillingen Dark Side of the Moon er en sammenstilling av nyere verk laget fra 2014 til 2017.Til utstillingen er det laget en film med intervjuer av:

Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør Stavanger kunstmuseum
Nathalie Djurberg og Hans Berg
Gary Carrion-Murayari, kurator New Museum, New York
Guttorm Andreasen, musikkjournalist og musiker
Tommy Olsson, kunstner og kritiker
Ingvil Hellstrand, kjønnsforsker ved Universitetet i Stavanger
Tor Ketil Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus

Videointervjuene er tilgjengelig på nettsiden (se under), ved inngangen til utstillingen og vises også i sin helhet i museets verksted.


Foto: Nathalie Djurberg & Hans Berg: Dark Side of the Moon, 2017, Courtesy Lisson Gallery og Gio' Marconi, Milan.AV-utstyret er levert og støttet av:
ShowRoom_Logo-mindre.jpg#asset:3198


Avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland om Nathalie Djurberg og Hans Berg

Nathalie Djurberg og Hans Berg, Stavanger kunstmuseum

Gary Carrion-Murayari om Djurberg og Berg

Guttorm Andreasen om Djurberg og Berg

Tommy Olsson om Djurberg og Berg

Ingvil Hellstrand om Djurberg og Berg

Tor Ketil Larsen om Djurberg og Berg