KRM
Utstilling

Dive

Into the collection

17. jun. 2017 - 01. okt. 2017

Frants Bøe / Sophie Calle / Guerrilla Girls / Cecilie Gravesen / Käthe Kollwitz / Zofia Kulik / Ingeborg Kvame / Kristina Matousch / Bruce Nauman / Louise Nevelson / Howardena Pindell / 
Man Ray / Iiu Susiraja / Sandra Vaka Olsen / Marit Victoria Wulff Andreassen

De fleste mennesker samler eller har samlet. Fra barndommens glede av å innlemme nye steiner, skjell eller bilnumre i en stadig voksende samling uten noe mer konkret mål enn selve handlingen, til voksenlivets mer systematiske innsamling av historisk materiale, gjenstander eller kunst.  

Stavanger kunstmuseum har tre samlinger; den avsluttede private samlingen etter kansleren Halvdan Hafsten (1905-1993), Jan Groth og Steingrim Laursens samling og Den faste samling. Hvert år innlemmes nye verk til de to sistnevnte samlingene; Groth og Laursens samling gjennom private innkjøp og Den faste samling gjennom gaver, deponier og innkjøp behandlet i museets innkjøpskomité.

Det ligger i samlingens natur at den er definert ut fra samlerens personlige motivasjon, preferanser og, ikke minst, smak. Kunstmuseene samler på vegne av fellesskapet og ved å samle og formidle sine samlinger skriver museene kunsthistorie. Det er et kjent faktum at de fleste kunstsamlinger består av en overvekt av verk av mannlige kunstnere, for å ikke nevnte det etnosentriske perspektivet som preger den vestlige kunsthistorieskrivningen. Hvilken kunst som stilles ut og hvordan den presenteres har innvirkning på hvordan vi forstår kunstens historie. Denne aktiviteten er derfor en kunstpolitisk handling, som vitner om rådende strukturer og holdninger til kunsten. Et museums innkjøpspolitikk bør derfor være gjenstand for diskusjon. Men det er ikke bare samlere, museer og andre kunstinstitusjoner som skriver kunstens historie. Kunstnerne er i aller høyeste grad delaktige.

I denne utstillingen presenteres et utvalg kunstverk som har blitt en del av samlingene ved Stavanger kunstmuseum de siste årene. Noen har vært i samlingene i flere år uten å ha vært stilt ut før nå. Andre er rykende ferske tilskudd. Tittelen Dive – Into the collection er inspirert av Sandra Vaka Olsens fotogrammer med tittelen Dive (Skin). I sin utforskning av fotografiet bruker Vaka Olsen tidligere arbeider som avfotograferes og manuelt bearbeides til nye uttrykk. Det er nærliggende å tolke hennes metode som en korreksjon til den abstrakte ekspresjonismens mannlig definerte kunstnergestus og bruk av kvinnekroppen til å lage avtrykk i maleriet. Slik inviterer utstillingens tittel til en dypere utforskning av kunstverkene, deres plass i samlingene og i kunsthistorien.

Tekst: Helga Nyman
Foto: Zofia Kulik, Lady Halina on the Surface (detalj), 1968-71.

Stavanger-kunstmuseum-25-år-jubileum-19