KRM
Utstilling

"O"

Marianne Heier og Kunstgress

16. jun. 2017 - 29. okt. 2017

Kunstverket «O» er laget av Marianne Heier i samarbeid med dansekollektivet Kunstgress. Verket er laget i relasjon til Kitty Kiellands kunstnerskap på oppdrag fra Stavanger kunstmuseum. Det ble fremført som performance under åpningen av utstillingen Fri luft - Kitty L. Kielland, og vil vises igjen i utstillingsperioden.

«O» handler om selvstendighet og om oppløsningen av fastlagte kjønnsnormer. Utgangspunktet for verket er Kitty Kiellands grunnleggende tanker om kjønn. Heier har vært opptatt av hvordan disse tankene kommer til uttrykk i Kiellands jærlandskap, særlig i torvmyr-maleriene, som skildrer et horisontalt, bølgende landskap. Er landskapet og fremstillingen av det kjønnsnøytralt? Eller kan det knyttes til mannlige og kvinnelige kvaliteter?

I Heiers kunstverk minner pelsene på gulvet om et landskap, eller en slags stor, sammenhengende organisme. Pelsene er dyrehuder omskapt til menneskeklær. De gir konnotasjoner til dyrevern og miljøsak, og er samtidig uttrykk for feminin glamour og seksualitet. Visuelt utgjør de myke pelsene en kontrast til det harde, lyse steingulvet. Heier lar innarbeidede verdihierarkier og naturmyter danne bakteppe for verket. Hun betrakter ’det kvinnelige’ fra innsiden, som en fysisk, førstehånds erfaring som former jeg-et, og ikke som et objekt beskrevet fra utsiden eller et avvik fra en mannlig norm. Hvem definerer, og hvem blir definert? Hva er natur, og hva er kultur?

Performancen utspiller seg i det fysiske og direkte møtet mellom dansernes kropper og de avlagte pelsene. På denne måten går verket i dialog med de myke, brune myrlandskapene og fører de feministiske linjene i Kiellands malerier inn i vår tid.

Marianne Heier (f. 1969) er en norsk billedkunstner som arbeider med fysiske intervensjoner i sosiale og institusjonelle rom. Hun har markert seg nasjonalt og internasjonalt med en lang rekke institusjonskritiske prosjekter og utstillinger, blant annet med Festspillutstillingen Surplus på Bergen Kunsthall i 2012 og separatutstillingen Jamais – Toujours på Stenersenmuseet i 2010.

Det Oslo-baserte dansekompaniet Kunstgress ble grunnlagt i 2014, og består av dansekunstnerne Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar, Amanda Bach og Yvonne Cathrine Senn. Kompaniet arbeider ofte stedsspesifikt, med koreografier basert på improvisasjoner i det aktuelle fremføringsrommet. Marianne Heier og Kunstgress har tidligere samarbeidet i prosjektene Heksebål (2016) og Onepercenter (2015).

Foto: Kristine Jakobsen