KRM
Utstilling

Opplevelser av olje

12. nov. 2021 - 18. apr. 2022

I en tid hvor ordet olje blir erstattet med samlebegreper som energi og hvor fremtiden for oljesektoren blir debattert, dveler denne utstillingen i nåtiden og griper fatt i det mulige trauma som utvinningen av fossile brensel har skapt for samfunn og for enkeltindivider.

Olje og andre fossile brensler er selve premissleverandøren for dagens samfunn. De muliggjør hastigheten i kommunikasjon og i forflytningen av mennesker og varer. Oljen er til stede overalt i våre materielle omgivelser, i møbler og klær – men også i maten vi spiser og i legemidler. Oljen er tett på kroppen og den former både individuelle erfaringer og identiteter.

Oljens påvirkning på individnivå er kanskje tydeligst her på Norges vestkyst, der oljesektorens konsentrasjon skaper direkte erfaringer for ansatte i oljevirksomheter og relaterte industrier. Samtidig skaper oljen livserfaringer for alle i Norge. Erfaringer som kanskje deles av mennesker i andre deler av verden, som også lever av og med olje. Utstillingen vil etablere et nytt nabolag mellom ulike oljesamfunn og utforske det fellesskapet som oppstår.

Utstillingen viser kunstverk av norske og internasjonale kunstnere som på ulike måter behandler erfaringer av å leve tett på oljen og dens ringvirkninger i samfunnet. Kunstverkene utforsker sosiale, kulturelle og emosjonelle sider ved olje og dens økonomiske og politiske rammer på poetiske, humoristiske, kritiske og aktivistiske måter.

Gjennom disse vil utstillingen ta for seg oljens usynlighet, dens språk, forestillinger og billedkulturer, men også temaer som identitet, nasjonalstat, maktstrukturer og urbefolkningers perspektiv. Målet med utstillingen er å bidra til samtalen om hvilke erfaringer oljen har skapet for samfunn og enkeltindivider – i Norge og globalt. Ved å skape utveksling og se på likheter mellom ulike oljeproduserende samfunn kan vi kanskje utfordre ideene vi har om vår egen nasjon og rolle i en global, presserende situasjon.

Utstillingen viser verk av 16 kunstnere og kunstnergrupper. Fire av verkene vil finne sted i offentlige rom i løpet av utstillingsperioden.

Deltakende kunstnere:

Liv Bugge
Christopher Cozier
Ane Graff
Linda Lamignan i samarbeid med David Lamignan Larsen
Alessandro Marchi
Otobong Nkanga
Camille Norment i samarbeid med Lisa Harris og Sarah Prosser
Rachel O’Reilly
Monira Al Qadiri
Farah Al Qasimi
Raqs Media Collective
Øyvind Rimbereid
Shirin Sabahi
Apichatpong Weerasethakul og Chai Siris
Brynhild Grødeland Winther
Kiyoshi Yamamoto

Utstillingen er støttet av Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen, Fritt Ord, Kulturrådet, Stavanger kommune og Goethe-Institut. Opplevelser av olje i byen er finansiert av KORO.


Bilder:
Denne side: Kiyoshi Yamamoto, Work in progress, 2021. Foto: Arne Skaug Olsen.
Forrige side: Shirin Sabahi, Mouthful (still), 2018. DCP/HD, color, surround sound, 36 minutes. Courtesy the artist.

___________________________________________________________________________

Hver søndag kl. 14:00 holder en av museets kunstformidlere omvisning i utstillingen. Omvisningen er inkludert i din inngangsbillett.

Det er også mulig å bestille privat omvisning i utstillingen.