KRM
Utstilling

Ruth Asawa

Citizen of the Universe

01. okt. 2022 - 22. jan. 2023

“Art will make people better, more highly skilled in thinking and improving whatever business one goes into, or whatever occupation. It makes a person broader.” – Ruth Asawa

Ruth Asawa: Citizen of the Universe er den første europeiske museumsutstillingen av amerikanske Ruth Asawas (1926–2013) arbeider noensinne. Utstillingen fokuserer på verk produsert i perioden 1945 til 1980 og gir publikum en sjelden mulighet til å bli kjent med en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren.

Asawa er mest kjent for sine metalltrådskulpturer som henger fra taket og danner installasjoner i rommet. De siste årene har oppmerksomheten rundt Asawas kunst vært økende, særlig i USA. Likevel hører hun til blant de underkjente kvinnelige modernistene, som først nå er i ferd med å tre fram. I utstillingen vises Asawas unike metalltrådskulpturer samtidig som fokus rettes mot hennes alternative innstilling til kunst, liv og kreativ tenkning. Asawa så verdien av å eksponer barn for kreative fag i skolen lenge før det var vanlig. Hun vektla nærheten mellom kunsten og livet og viet store deler av sin karriere til å arbeide med undervisning. I utstillingen vil dette tydeliggjøres gjennom prosjekter som The Milk Cartoon Sculptures hvor barn oppmuntres til å leke med materialer for å utdype deres forståelse av abstrakt matematisk tenking.

Med denne utstillingen ønsker vi å nyansere og utvide den modernistiske fortellingen. Kunsthistoriens favorisering av det mannlige kunstnergeniet og nedvurderingen av arbeidet med barn og kreativ tenkning, gjorde Asawa mindre interessant for en avantgardistisk orientert kunstscene. Dette til tross for at vesentlige støttespillere som kunstneren Josef Albers og den visjonære oppfinneren og arkitekten Buckminster Fuller promoverte hennes arbeid og kunstneriske virke. Med utstillingen vil vi trekke fram og integrere Asawas holistiske tilnærming som er klart inspirert av hennes år på legendariske Black Mountain College (1946-49).

Asawas japansk-amerikanske bakgrunn gjorde at hun opplevde diskriminering. Likevel ble hun tidlig bevisst at det å være menneske overgår rase- og klasseskiller. Denne overbevisningen hjalp henne å overvinne den diskriminering som preget hennes formative år mot slutten av andre verdenskrig. Rasefordommer førte blant annet til at 120 000 japanere, inkludert Asawa og hennes familie, ble satt i interneringsleir ved krigens utbrudd. Til tross for de ekstreme forholdene, var interneringen hennes første steg på veien mot en kunstnerisk karriere. Som et resultat av sine erfaringer samt kunnskapen hun opparbeidet på Black Mountain College skrev Asawa i 1948 at hun så på seg selv som en borger av universet og at hun ikke lenger identifiserte seg som japaner eller amerikaner.

Citizen of the Universe feirer Asawas intrikate hengende ståltrådskulpturer, utforsker hennes liv gjennom fotografisk materiale og viser tegninger og arkivmateriale fra hennes tid på progressive Black Mountain College. For Asawa var det å leve et fullverdig liv å være sosialt engasjert, ha familie, skape kunst og delta i lokalsamfunnet. Hun valgte å identifisere seg som en borger av universet, og ønsket å gjøre dagliglivet bedre gjennom å integrer kunst og liv. Denne utstillingen viser hennes engasjement samt den rollen kreativitet kan spille i dagliglivet.


Foto fra utstillingen: Erik Sæter Jørgensen_______________________________________________________________________________________________________________


Milk Carton Sculptures and Great Circle

Art Is Doing - Conference themed on art and children’s and young people’s creative learning