KRM
Utstilling

SAMLINGEN

Ny presentasjon

06. apr. 2018 - 24. mai 2018

I forbindelse med utstillingen Candice Breitz: Love Story viser vi en ny samlingspresentasjon. Flere av verkene er nylig innkjøpt, og omhandler tema som har interessante berøringspunkter med installasjonen Love Story.

Trond Hugo Haugens store fotografiske verk ‘Et riksportrett (etter Eidsvold 1814)’ fra 2014 tematiserer vårt forhold til demokratiet. Idealet om at den valgte forsamlingen skal gjenspeile befolkningen, er her eksemplifisert ved at de 112 personene i bildet (samme antall som riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814) representerer et tverrsnitt av den norske befolkning anno 2014.

Ane Hjort Guttu stiller spørsmålet ved barnets rolle i vårt samfunn i verket ‘Frihet forutsetter at noen er fri’ fra 2011. I filmen møter vi åtte år gamle Jens, som har gjort seg mange tanker om sin egen situasjon på skolen. Verket er høyst relevant i forhold til den pågående diskusjonen om kvaliteten i den norske grunnskolen.

Den store installasjonen ‘Pasienten og sjukehuset’ av Per Inge Bjørlo fyller et helt rom i museet. Syv perforerte skjermbrett i stål verner om en haug med sammensveisete stålrør, som kan minne om livbøyer. Ett hvitt, ubehagelig sterkt lys lekker ut gjennom hullene og glipene i skjermbrettene. De til dels abstrakte formene, det harde materialet og det industrialiserte lyset står i kontrast til assosiasjonene vi får gjennom skjermbrettene som kan beskytte og livbøyene som kan redde. Tittelen Pasienten og sjukehuset tilfører et element som går igjen i store deler av Bjørlos sterke kunstnerskap: psykiatri, mentale tilstander og menneskets sårbarhet.

I rommet ved siden av vises Marit Aanestads ‘Kobbehus med slep’ fra 2005. Husformen i kobber oppleves som en fysisk manifestering av ideen om et hus, eller et hjem. Kunstverket tematiserer tilstander som å føle seg trygg, utrygg, rotløs, hjemme, utsatt, fremmed og kanskje glemt. Tematikken er ikke minst aktuell i en tid der millioner av mennesker er på flukt.

Victor Linds maleri ‘Natt’ fra 1972 viser til en annen historisk situasjon hvor mennesker ble drevet på flukt. Bildet er del av en svært sentral serie arbeider i Linds kunstnerskap som tematiserer jødenes skjebne i Norge under 2. verdenskrig. Billedserien kretser rundt politiinspektør Knut Rød – mannen som var ansvarlig for forfølgelse og deportasjon av nesten 700 norske jøder. Maleriserien viser Rød i ulike situasjoner. I det aktuelle maleriet ser vi Rød til hest idet han bøyer seg ned mot et menneske med ansiktet vendt mot ham. Er det en fange? Eller en jøde som hadde stukket seg bort?

I utstillingen vises også maleriet ‘Det er fritt frem å forkaste det og erstatte det med noe annet, IV’ (2012) av Trond Hugo Haugen og fire fotografier fra serien Strangeness – Attack av Lee Chia-Yu fra 2012.