KRM
Arrangement

Frihet og tvang i skolen

En kunstnersamtale

21. mar. 2024 KL. 18:00 - 19:00

ANE HJORT GUTTU, JENS FLAKSTAD VOLD OG MARTE VOLD I MUSEETS AUDITORIUM

I 2017 kjøpte Stavanger kunstmuseum inn Ane Hjort Guttus videoverk Frihet forutsetter at noen er fri fra 2011. Filmen setter søkelys på forholdet mellom frihet og tvang i grunnskolen. Den stiller også spørsmål ved vilkårene for kritisk tenkning innenfor utdanningsinstitusjoner og i samfunnet generelt. I 2023 kjøpt museet inn «oppfølgeren» verket Samtale 2021 (2023).

I begge filmene møter vi Jens Flakstad Vold. I Frihet forutsetter at noen er fri er Jens 8 år og går på en barneskole i Oslo. I filmen møter vi ham i intervjusituasjoner og blir med ham inn i skoletimene. Vi opplever konflikten mellom hans sterke ønske om frihet og deltakelse og rammeverket som skolen legger opp til. I Samtale har Jens blitt ti år eldre og ser filmen fra han var liten sammen med filmskaper og kunstner Ane Hjort Guttu. Han reflekterer over hvordan det er å se seg selv igjen så lenge etter og hvordan han husker situasjoner fra den første filmen. Filmene gir verdifull innsikt i hvordan det er å være gutt i det norske skolesystemet og stiller mange relevante spørsmål rundt frihet og tvang i grunnskolen, spørsmål som er høyst aktuelle i dagens politiske situasjon.

I forbindelse med at begge verkene kan nå ses på museet i en egen utstilling, har vi invitert Ane Hjort Guttu, Jens Flakstad Vold og Marte Vold til å samtale om de to verkene. Samtalen vil foregå på norsk i museets auditorium.