KRM
Utstilling

Skyer i 360°

Et digitalt utstillingsbesøk

Velkommen til et digitalt besøk i utstillingen I skyene som ble vist på Stavanger kunstmuseum i perioden 20. mars - 18. oktober 2020. I denne visningen kan du oppleve rommene, snu deg rundt og fokusere på de kunstverkene du måtte ha lyst til. Her kan du også møte Inger Gudmundson som forteller om utstillingen.


OM UTSTILLINGEN
I Skyene er en tematisk utstilling som viser kunstverk fra 1800-tallet og fra vår egen tid. Med ulike tilnærminger til vitenskap og teknologi, tar flere av kunstverkene opp aktuelle temaer i sin samtid. De tematiserer blant annet hvordan skyer kan være bærere av drømmer, frihet, ideer, myter, strukturer, trusler og muligheter. Flere av kunstverkene referer til den digitale «skyen» og utfordringer knyttet til datalagring.