KRM
Utstilling

Inn i skogen, ut i lyset

August Cappelen og Lars Hertervig

01. nov. 2019 - 01. mar. 2020

Da Lars Hertervig i 1852 kom til Düsseldorf for å bli Hans Gudes privatelev, var August Cappelen allerede rammet av kreft. 8. juli 1852 døde han, bare 25 år gammel. Cappelen hadde vært i en rivende kunstnerisk utvikling bare et par måneder tidligere, og han var å regne blant de mest lovende kunstnere i Düsseldorf. Cappelen og Hertervig kjente ikke hverandre, men Hertervig har trolig latt seg inspirere av Cappelens kunst.

Fellestrekkene hos de to kunstnerne er mange: Forvridde furutrær, urskog, steinblokker, som regel folketomme landskaper og kontraster mellom mørke og lys, mellom døende og livgivende natur. Begge ble utdannet under nasjonalromantikkens storhetstid, men både Cappelen og Hertervig foretrakk det lokale fremfor det nasjonale. Med inspirasjon fra tysk senromantikk, malte Cappelen skogsmotiver fra Telemark. Hertervig hentet sine motiver fra Sunnhordland og Tysvær. Kunsten til Cappelen og Hertervig har en melankolsk grunnstemning, og det er denne stemningen utstillingen Inn i skogen, ut i lyset: August Cappelen og Lars Hertervig ønsker å formidle.

Dette er første gang de to kunstnerne presenteres i en egen utstilling, selv om de har blitt sammenliknet helt siden gjenoppdagelsen av Hertervigs kunstnerskap i 1914. Utstillingen fokuserer på oljemaleriene og viser nærmere 40 arbeider. Dette er mange verk med tanke på de får årene disse to malte i olje. Flere av Cappelens verk er i privat eie og dette er en sjelden anledning til å se dem. Fra Nasjonalmuseet kommer flere malerier, så som Cappelens Utdøende urskog og Hertervigs Borgøya.

MAIKEN STENE I DIALOG MED CAPPELEN
Maiken Stenes maleri "Studie av August Cappelens Utdøende Urskog, 1852" (2019) vises i utstillingen 30. januar til 13. februar. Stene har kopiert Cappelens maleri. Hun er interessert i hvordan 1800-tallets landskapsmaleri har påvirket vårt syn på naturen. I sine landskapsmalerier utfordrer hun måtene vi betrakter naturen på. Dette gjør hun både ved å gå i malerisk dialog med kjente malerier og ved å skape nye typer landskapsbilder.

Maiken Stene (f. 1983) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö. Hun bor og arbeider i Sokndal der hun også er leder for Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst.

Fjordbunn-Marine-Borgøya.jpg#asset:10254