KRM
Utstilling

Visjonære romantikere

Lars Hertervig, Peder Balke og Eugenio Lucas

29. sep. 2023 - 31. des. 2023

Utstillingen ‘Visjonære romantikere’ presenterer arbeidene til de norske malerne Lars Hertervig (1830-1902) og Peder Balke (1804-1887) sammen med den spanske kunstneren Eugenio Lucas Velázquez (1817–1870). Utstillingen består av mer enn 60 kunstverk; malerier, akvareller og tegninger, fra samlingenen til Museo Lázaro Galdiano, Stavanger kunstmuseum og The Gundersen Collection (Oslo).

Utstillingen og den tilhørende katalogen vil se nærmere på hvordan Lucas, Hertervig og Balke kan betraktes som visjonære kunstnere som fokuserte på et indre landskap. Og videre hvordan disse kunstnerne tok i bruk eksperimentelle eller uvanlige teknikker i sin praksis. Den løse eller eksperimentelle malerteknikken – noen ganger betraktet som en forløper for impresjonismen og modernismen – er et fenomen som vi kjenner igjen fra enkelte andre romantiske landskapsmalere. I tillegg til Lucas, Hertervig og Balke kan vi nevne kunstnere som Caspar David Friedrich, J.M.W. Turner og Victor Hugo. Ved å sammenstille arbeidene til to norske og en spansk kunstner ønsker vi å undersøke et transnasjonalt fenomen og øke forståelsen av et til dels oversett fenomen i kunsthistorien. I tillegg introduserer vi to sentrale norske kunstnere til et spansk publikum og en viktig spansk kunstner til Skandinavia.

Utstillingen er organisert av Stavanger kunstmuseum og Museo Lázaro Galdiano i samarbeid med Centro de Estudios Europa Hispánica og Nordic Institute of Art. Den er initiert og kuratert av Knut Ljøgodt og Carlos Sánchez Díez, med bidrag fra Inger M. L. Gudmundson. Utstillingen vises i Museo Lázaro Galdiano fra 16. mars til 21. mai 2023.

En omfattende publikasjon i to utgaver (spansk og engelsk) utgis av Centro de Estudios Europa Hispánica i samarbeid med museene og Nordic Institute of Art og inkluderer essays av Begoña Torres Gómez, Knut Ljøgodt, Carlos Sánchez Díez, Hanne Beate Ueland og Inger M.L. Gudmundson.

I forbindelse med åpningen av utstillingen ‘Visjonære romantikere - Eugenio Lucas, Peder Balke, Lars Hertervig‘ på Museo Lázaro Galdiano 16. mars i år ble det arrangert en konferanse i Madrid. Konferansen ble organisert av Museo Lázaro Galdiano, Centro de Estudios Europa Hispánica, Stavanger kunstmuseum og Nordic Institute of Art. Konferansen ble streamet og kan ses på YouTube.

Det ble også arrangert et seminar ved Stavanger kunstmuseum i forbindelse med åpningen av ‘Visjonære romantikere - Eugenio Lucas, Peder Balke, Lars Hertervig‘ 29 september også organisert av Museo Lázaro Galdiano, Centro de Estudios Europa Hispánica, Stavanger kunstmuseum og Nordic Institute of Art. Konferansen ble streamet og kan ses på YouTube.