KRM
Utstilling

Waldemar Eide

Kamerakunst

27. okt. 2016 - 19. feb. 2017

Stavangerfotografen Waldemar Eide (1886-1963) regnes som en av Norges ledende portrettfotografer i første halvdel av 1900-tallet. Likevel er hans produksjon fortsatt relativt ukjent for mange. Utstillingen Waldemar Eide - Kamerakunst fokuserer på Eides kunstneriske fotografier, men trekker også inn materiale som setter ham i en større kontekst.

Waldemar Eide var blant de første fotografene som betraktet seg som billedkunstner, og som jevnlig stilte ut både hjemme og utenlands. Eide omtales ofte som en fotograf som var mer kjent i Europa enn her hjemme. Han deltok aktivt i utstillinger og fikk flere priser for sine fotografier. Eide skrev i tillegg jevnlig om kunst og fotografi for fagtidsskrifter og aviser, og anses for å ha hatt stor betydning for amatørfotografer generelt og kulturlivet i Stavanger spesielt.

Eides atelieret var et møtested både for besøkende kunstnere og personligheter som ville la seg portrettere i tillegg til lokalbefolkingen. Komponisten Sergej Rakhmaninov, historikeren Macody Lund og operasangeren Kaja Eide Norena var blant de mange som Eide fotograferte. Mest kjent er han kanskje likevel for bildene av den russiske ballettdanseren Vera Fokina, som han avbildet i 1919 – piktorialistiske fotografier med bløte konturer og et malerisk preg.

Utstillingen er produsert av Stavanger kunstmuseum og ledsages av en katalog med artikler av Lisabet Risa (historiker, Statsarkivet i Stavanger), Hanne Holm-Johnsen (kunsthistorier, Preus museum), Sigrid Lien (kunsthistoriker, Universitetet i Bergen og Vibece Salthe (kunsthistoriker, Stavanger kunstmuseum).