KRM

Erling Enger (1899 - 1990)

Erling Enger hadde sin bakgrunn fra Enebakks skog- og jordbruksmiljø og hans frodige folkelivsbilder skildrer bondesamfunnet med både humor og respekt. Tidlig i sin karriere ble Enger sterkt inspirert av den tyske ekspresjonismen og eksperimenterte med maleriske teknikker. Blant annet arbeidet han en periode på 1930-tallet med såkalt «pulvermaleri» hvor tørt fargepulver ble drysset på en klebende malegrunn. Maleriene i Hafsten-samlingen er mer naturalistiske i sitt formspråk og viser Engers evne til å skildre mennesker og situasjoner med stor innlevelse og engasjement.

«Erling Enger – den kjære humorist i norsk kunst – kom jeg i forbindelse med under krigen. Det første bildet jeg kjøpte av ham var «Romantikeren». Det skjedde hjemme hos ham i Schönningsgt., det var synd jeg ikke den gang sikret meg flere bilder av ham, for senere har det alltid vært forbundet med vansker å få tak i ting direkte fra ham, da han har så mange omkring seg som vil kjøpe. Selv er han alltid beskjeden og ikke så fremfusende når det gjelder å kvitte seg med tingene han har lavet. Etter dette kjøpet arrangerte han i 1943 et overmåte hyggelig selskap hjemme hos seg. Jeg minnes med takknemlighet det, for det var mange hyggelige kunstnere jeg traff der. Man satte jo ekstra pris på selskapeligheter på den tid.» (Halvdan Hafsten)

SHH.069_romantikeren_web_1280bredde.jpg#asset:11511

Romantikeren, 1944. Innkjøpt fra kunstneren.

‘Bildet er et selvportrett. Jeg har ment det harcellerende og har utstyrt meg litt klovneaktig. Jeg sitter og maler mens krigen går sin gang. Ruinen i bakgrunnen skal uttrykke krigen.’(Skrevet av kunstner på oppfordring av Hafsten)

SHH.068_web_1280bredde.jpg#asset:11510

Gammel Gård, 1943. Innkjøpt gjennom kunstner og kunstkritikeren Pola Gauguin, Oslo, 1943.

‘Bildet er malt efter et sommerophold på Børter i Enebakk. Børter er nabogård til Ekeberg hvor Ragnhild Jølsen vokste opp. Jeg har malt odelsgutten i forgrunnen. I bakgrunnen arbeidere i skyggen av hovedbygningen. Gjenferdet er satt inn som representant for forfedrene. Jeg valgte Ragnhild Jølsen fordi hun hørte hjemme der.’ (Skrevet av kunstner på oppfordring av Hafsten)

Artikkel og utvalg fra arkiv
Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør Stavanger kunstmuseum

Fotos
Stavanger kunstmuseum