KRM

Kunst i 360°

Besøk våre samlinger digitalt

Velkommen til en heldigital utstillingsopplevelse av Kitty Kielland, Frida Hansen og Halvdan Hafstens samling. Med 360°-video kan dere mens dere sitter på skolen bevege dere i rommene og fokusere på de kunstverkene dere måtte ha lyst til. Flere steder kan dere også møte fagpersoner på museet som forteller om kunstnerne og verkene.

Kitty Kielland (1843-1914)
Kitty Kielland har en sentral posisjon i 1800-tallets kunsthistorie. Hun skildret torvmyrer, lyngheier, åkrer, sandstrender, havet og skyene - alltid med oppmerksomhet mot himmelen over det vidstrakte jærlandskapet. Kitty Kielland malte videre stemningsbilder fra Sør- og Østlandet, og med disse verkene var hun den første kunstneren som introduserte nyromantikken i norsk billedkunst.

I 360°-videoen vil du møte konservator Inger M. L. Gudmundson som snakker om kunstverkene.

Lenke til Kitty Kielland i 360°

Frida Hansen (1855-1931)
Frida Hansen var en av våre fremste tekstilkunstnere med en betydelig internasjonal karriere. Interessen for veving var knyttet til revitaliseringen av den norske vevtradisjonen og Hansen var som mange i sin tid sterkt inspirert av eldre norske åklær. Hun lærte seg gammel oppstadvevteknikk og dro rundt på Jæren og i Ryfylke for å lære om plantefarging av garn. Samtidig var hun godt orientert om sentrale kunstneriske impulser fra Europa, ikke minst art nouveau.

I 360°-videoen vil du møte museumspedagog Katharina Ueland som forteller om Frida Hansens og hennes kunstnerskap.

Lenke til Frida Hansen i 360°

Halvdan Hafstens samling
Halvdan Hafsten (1905-1990) bygget i løpet av en 50 års-periode opp en samling med åtte kunstnere fra sin samtid: Reidar Aulie, Harald Dal, Arne Ekeland, Erling Enger, Kai Fjell, Ragnar Kraugerud, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Alexander Schultz.

I 360°-videoen vil du møte museumspedagog Elin Lillebråten som forteller om Halvdan Hafsten og kunstnerne i samlingen.

Lenke til Halvdan Hafstens samling i 360°