KRM

Kunst i vår samtid

Blunk | Trond Mohns samling

Hva er dagens kunstnere opptatt av? Er ungdommen i Rogaland opptatt av det samme?

I opplegget inviteres elevene/studentene til å aktivt utforske utstillingen Blunk | Trond Mohns samling ved å diskutere et utvalg av kunstverkene ved hjelp av spørsmål. Opplegget består av omvisning, gruppearbeid og diskusjon.

Blunk | Trond Mohns samling består av 67 kunstverk av like mange kunstnere. Verkene er fra det siste tiåret og kommenterer på flere store temaer og dilemmaer i vår samtid, som identitet og migrasjon, men også endrede livsvilkår i møte med fremtidens teknologi, digital overvåking, maktforhold og konsum. Kunstnerne kommer fra mange ulike deler av verden og speiler forskjellige kulturelle ståsted. Utstillingen er et slags tidsvitne på hva som rører seg på kunstfeltet i dag. Hva er unge kunstnere opptatt av? Er ungdommen i Rogaland opptatt av det samme?

Forberedelse
Gå gjennom våre museumsregler sammen med elevene:
* Det er ikke lov å ta på kunsten
* Hold god avstand til kunsten og veggene
* Ikke dytt eller løp i utstillingen