KRM
Utstilling

Den plastiske kroppen

Skulptur fra Polen 1960-1989

28. sep. 2024 - 26. jan. 2025

Utstillingen vil vise arbeider av flere polske kunstnere som på 1960- og 70-tallet utfordret tradisjonelle forståelser av skulptur. I en tid hvor politiske og patriarkalske strukturer begrenset livet til befolkningen i Polen, skapte mange kunstnere svært radikale og politiske verk. Med eksperimentelle teknikker og nye materialer, ofte hentet fra hverdagslivet, brøt de med konvensjonelle fremstillinger av menneskekroppen. De utforsket kroppen som et plastisk materiale, et sted for motstand, transformasjon og frihet.

Den plastiske kroppen bringer sammen kunstnere som på ulike måter utvidet og fornyet skulpturbegrepet med utgangspunkt i menneskekroppen som motiv og tema. Den sårbare, forgjengelige og fragmenterte kroppen trer frem i deres verk, samtidig som de også rommer begjær og sensualitet. Bruken av nye materialer var delvis motivert av økonomiske begrensninger. Tekstil, plantefrø og plastmaterialer som polyester og resin var rimelige alternativer til stein og bronse. Samtidig brakte disse materialene nye kunstneriske muligheter til å formidle personlige erfaringer og kunstneriske visjoner som var radikale i sin samtid, og som fortsatt har stor aktualitet.

Utstillingen vil vise verk av:
Magdalena Abakanowicz (1930-2017)
Wanda Czełkowska (1930-2021)
Barbara Falender (f. 1947)
Zofia Kulik (f. 1947)
Teresa Murak (f. 1949)
Ewa Pachucka (1936-2020)
Ewa Partum (f. 1945)
Maria Pinińska-Bereś (1931-1999)
Alina Szapocznikow (1926-1973)