KRM
Arrangement

Seminar

Visjonære romantikere

29. sep. 2023 KL. 09:30 - 14:30

VISJONÆRE ROMANTIKERE

Peder Balke | Eugenio Lucas | Lars Hertervig |

Seminaret arrangeres i forbindelse med åpningen av utstillingen Visjonære romantikere - Peder Balke | Eugenio Lucas | Lars Hertervig

Alle foredrag holdes på engelsk:


PROGRAM

9:30: Dørene åpner, kaffe

10:00: Seminaret starter

Seksjon 1: Visionary Romantics

Moderator: Dr José Luis Colomer, Director, CEEH – Centro de Estudios Europa Hispánica

Velkommen

Introduksjon

Cand.Philol. Hanne Beate Ueland, Avdelingsdirektør, Stavanger kunstmuseum / MUST


Åpningsforedrag: What we could learn about the North and Romanticism by looking at the Object Biographies of Caspar David Friedrich's Works

Professor Kilian Heck, Caspar David Friedrich Institute, University of Greifswald


Visionary Romantics - Balke, Lucas, Hertervig and the Others

Dr Knut Ljøgodt, Director, NIA – Nordic Institute of Art


Eugenio Lucas Velázquez: from Goyaesque to Visionary Landscape

Licenciado Carlos Sánchez Díez, Chief Curator, Museo Lázaro Galdiano

Q&A

Oppsummering

12: Lunsj

13:00: Seminaret fortsetter

Seksjon 2: Fokus på Lars Hertervig

Moderator: Dr Knut Ljøgodt, Director, NIA – Nordic Institute of Art


Inner Light and religion in Lars Hertervig's Late Art

Mag.Art. Holger Koefoed (Norway)


Lars Hertervig and Richard Dadd: Parallel Lives

Dr Nicholas Tromans (UK)

Q&A

Oppsummering og konkluderende kommentarer

Seminaret avsluttes ca kl. 14:30

Om prosjektet

Utstillingen "Visjonære romantikere" presenterer verkene til de norske malerne Lars Hertervig (1830–1902) og Peder Balke (1804–1887), sammen med verkene til den spanske kunstneren Eugenio Lucas Velázquez (1817–1870). Den inkluderer over 60 verk totalt; malerier, akvareller og tegninger fra samlingene til Museo Lázaro Galdiano, Stavanger kunstmuseum, Gundersen-samlingen (Oslo) og Sparebankstiftelsen DNB (Oslo).

De ulike talerne på arrangementet vil presentere aspekter ved de enkelte kunstnerne og vil også knytte dem til den romantiske bevegelsen i Europa, samt andre relevante kontekster. Seminaret vil, i tillegg til utstillingen og den medfølgende katalogen, spesielt utforske hvordan Lucas, Hertervig og Balke kan betraktes som visjonære kunstnere, med fokus på et sinnets landskap, og videre hvordan disse kunstnerne brukte eksperimentelle eller uvanlige teknikker for å oppnå sine mål. Den løse og eksperimentelle malemåten, som noen ganger sees som en forgjenger for impresjonisme og abstrakt kunst, er et fenomen som finnes i verkene til utvalgte malere på 1800-tallet assosiert med romantisk landskapsmaleri. I tillegg til Lucas, Hertervig og Balke kan vi også nevne kunstnere som Caspar David Friedrich, J.M.W. Turner og Victor Hugo. Ved å sammenstille verkene til de norske og spanske kunstnerne, har prosjektet som mål å utforske dette som et tverr-nasjonalt fenomen som representerer en ny forståelse av en spesiell, noe oversett, del av kunsthistorien. I tillegg introduserer det to sentrale norske romantiske kunstnere for et spansk publikum og en viktig spansk maler for Skandinavia.

Utstillingen er organisert av de to museene i samarbeid med CEEH og NIA. Den er initiert og kuratert av Knut Ljøgodt og Carlos Sánchez Díez, med bidrag fra Inger M.L. Gudmundson.

En publikasjon i to utgaver (spansk og engelsk) er utgitt av CEEH i samarbeid med museene og NIA, og inkluderer essays av Begoña Torres Gómez, Knut Ljøgodt, Carlos Sánchez Díez, Hanne Beate Ueland og Inger M.L. Gudmundson.