KRM

Den forbudte skogen

Andreas Siqueland og Halvdan Hafstens samling

Den forbudte skogen tar oss med inn en fargerik og forunderlig versjon av kunstmuseet hvor vi ikke helt vet om vi drømmer! Velkommen til en helt ny måte å se Halvdan Hafstens samling.

Da Andreas Siqueland (f. 1973) ble invitert til å skape nye arbeider i tilknytning til kunstverk fra Halvdan Hafstens samling, valgte han å ta utgangspunkt i samleren og samlerens hjem. Hafstens bolig på Grefsen i Oslo var malerienes hjem frem til de ble gitt i gave til kunstmuseet i Stavanger. I utstillingen Den forbudte skogen blir rommet mellom det private og det offentlige et omdreiningspunkt for å se nærmere på de ulike kunstnerskapene og hvilken rolle de spiller i dag. Utstillingen poengterer at museet også er et scenografisk rom hvor vår opplevelse av sted knyttes til arkitektur og beliggenhet, såvel som vår egen tilstand.

Flere av kunstnerne i Halvdan Hafstens samling hadde sterk tilknytning til stedet de vokste opp eller virket som kunstner. Kai Fjells (1907-89) oppvekst i Lier preget hans kunstnerskap hvor morsrollen og relasjonen mellom indre og ytre rom inngikk i hans symbolverden. Harald Dal (1902-72) utforsket kubismen i relasjonen til naturen på Nesodden der han bodde og arbeidet. Enebakks bonde- og skogbruksmiljø satte sitt tydelige preg på Erling Engers (1899-1990) motivkrets. Thorbjørn Lie-Jørgensens (1900-61) tilknytning til skjærgården utenfor Lillesand var utgangspunkt for mange av hans malerier. Ragnar Kraugerud (1909-87) hentet inspirasjon fra sin oppvekst på familiegården på Tanum i Bærum. I flere av Arne Ekelands (1908-94) politiske malerier kjenner vi igjen miljøet på Eidsvoll hvor han bodde og arbeidet. Reidar Aulie (1904-77) var interessert i enkeltmenneskets skjebne og malte ofte situasjoner fra et urbant rom i sitt hjemlige Oslo. Alexander Schultz (1901-81) kommer tett på motivet, om det er fra Røa hvor han bodde, eller i bilder fra Italia og Frankrike.

Omvisningen
Gjennom dialog- og refleksjonsbasert omvisning blant disse kunstnernes verk kan vi utforske forskjellige tema knyttet til kunsthistorie som kubisme, surrealisme og fransk eller tysk ekspresjonisme. Temaer som klimaendringer, krig, psykologi og selvransakelse, eller malerienes relevans. Hva betyr disse nære relasjonene mellom kunstner og sted for oss som ser bildene i dag? Kan maleriene i Halvdan Hafstens samling si oss noe vesentlig om vår egen tilknytning til oss selv og våre omgivelser? Kanskje må vi se forbi det gjenkjennelige? Stedet i bildene er med på å danne utgangspunkt for det egentlige budskapet i bildet, som ofte er en åpning til et psykologisk rom.

Forberedelse
Gå gjennom våre museumsregler sammen med elevene:
* Det er ikke lov å ta på kunsten
* Hold god avstand til kunsten og veggene
* Ikke dytt eller løp i utstillingen

___________________________________________________

Antall:
Maks. antall i en gruppe er 25 stk.

Varighet:
ca. 45 - 60 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestol-tilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.