KRM

Naturen i kunsten

Lars Hertervig - Kitty Kielland - Frida Hansen

Lars Hertervig (1830-1902) fikk sin utdannelse ved akademiet i Düsseldorf fra 1852 under landskapsmaleren Hans Gude, men avbrøt utdannelsen etter kun to år og vendte tilbake til Stavanger. Han tilbrakte store deler av sitt liv i Ryfylke. Gjengivelsene av naturscener med kyst og fjordmotiver, hvor stemningen preges av lyset og av himmelen, ble hans signum. Først tolv år etter sin død fikk han sitt gjennombrudd som kunstner, på Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914.

Kitty Kielland (1843-1914) var en av de første kvinnelige malerne som fikk tilgang til kunstskolen i Karlsruhe og kom til å bli en av våre mest betydelige landskapsmalere. Hun vokste opp med flere av Hertervigs malerier på veggene siden hennes far, Jens Z. Kielland, var en av Hertervigs fire velgjørere. Kielland fikk undervisning i landskapsmaleri av Hans Gude og lot seg etter hvert inspirere av det realistiske friluftsmaleriet. Jærlandskapet går som en rød tråd i hennes kunstnerskap og hun er også kjent for sine nyromantiske skildringer av den norske sommernatten.

Vevekunstneren Frida Hansen (1855-1931) regnes som en av Norges fremste representanter innenfor art nouveau – en stilretning som hentet mye av sin inspirasjon fra naturen og kjennetegnes av dekorative mønster og organiske detaljer. Hansen var entreprenøren som bygde opp sitt eget firma, forsket i gamle vevteknikker og plantefarging. Hun ble en betydelig fornyer av vevkunsten, og høstet stor internasjonal anerkjennelse i sin egen samtid. Stavanger kunstmuseums store mønstring av hennes kunstnerskap sommeren 2015, har resultert i et eget utstillingsrom dedikert til åtte av hennes arbeider.

OMVISNINGEN
I omvisningen fokuserer vi på disse tre sentrale norske kunstnerne fra midten av 1800-tallet til tidlig 1900-tall: Lars Hertervig, Kitty Kielland og Frida Hansen. Vi ser på hvordan de har fremstilt naturen i sine verk og samtaler om hva som kjennetegner billedkunsten i periodene romantikken, naturalismen, nyromantikken og art nouveau. Vi tilrettelegger omvisningen etter alderstrinn og med utgangspunkt i aktuelle læreplaner i kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag.


Antall:
Maks. antall i en gruppe er 25 stk.

Varighet:
ca. 45 - 60 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestolstilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.