KRM

Romantikken

Lær om landskapsmaleriets utvikling

Romantikken oppstår i Europa mot slutten av 1700-tallet som en reaksjon på opplysningstidens idealer og fokus på viten og fornuften. I romantikken var det den subjektive opplevelsen, følelsene og fantasien som var idealet. Landskap som motiv fikk en særlig popularitet i Europa på 1800-tallet og var et yndet motiv i romantikken. I Norge oppstod perioden på begynnelsen av 1800-tallet og varte til omtrent 1850.

OMVISNINGEN
Omvisningen er spesielt tilrettelagt for videregående skoler og læremålene i fagene norsk og kunst- og håndverk. I omvisningen fokuseres det rundt romantikken som periode og landskapsmaleriet som sjanger. Elevene vil få kjennskap til vår rike lokale og nasjonale kunstneriske arv gjennom kunstnere som Lars Hertervig, Hans Gude og Kitty Kielland. Med utgangspunkt i de aktuelle kunstnerne vil vi se på kjennetegn ved romantikken og nasjonalromantikken og sette perioden i sammenheng med den senere perioden nyromantikken.

Omvisningen varer i 45-60 min.

Forberedelse
Gå gjennom våre museumsregler sammen med elevene:
* Det er ikke lov å ta på kunsten
* Hold god avstand til kunsten og veggene
* Ikke dytt eller løp i utstillingen

___________________________________________________

Antall:
Maks. antall i en gruppe er 25 stk.

Varighet:
ca. 45 - 60 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestol-tilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.

Foto: Lise Norheim