KRM
Utstilling

Halvdan Hafsten

1 samler, 8 kunstnere

30. mar. 2020 - 06. nov. 2022
1 SAMLER, 8 KUNSTNERE

Halvdan Hafsten (1905-1990) bygget i løpet av en 50 års-periode opp en samling med åtte kunstnere fra sin samtid: Reidar Aulie, Harald Dal, Arne Ekeland, Erling Enger, Kai Fjell, Ragnar Kraugerud, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Alexander Schultz. I denne utstillingen har vi valgt å legge ekstra vekt på det personlige forholdet mellom samleren og kunstnerne.

Hafsten_1_OddbjørnErlandAarstad-1150_bredde1280.jpg#asset:11478

Introduksjonsvegg i utstillingen, som viser forholdet mellom Hafsten og kunstnere

Hafsten var en visjonær og fremtidsrettet samler med et stort ønske om at hans samlervirksomhet skulle glede kommende generasjoner. Bildene ble som regel valgt ut i dialog med kunstnerne, og dette nære båndet mellom samler og kunstner har helt klart bidratt til samlingens høye kvalitet. Han var også opptatt av å ikke la samlingen vokse i alle retninger, men holdt seg til sine utvalgte åtte. Det var spesielt deres form- og fargesans som appellerte til Hafsten, han foretrakk malerier som søkte videre enn en rent naturalistisk gjengivelse av motivet.

Gjennom årene som samler pleiet Hafsten personlig omgang med de åtte kunstnerne og flere av dem ble hans nære venner. Han besøkte dem hjemme og på atelieret, ofte i følge med andre kunstnere eller fagpersoner som han brukte som konsulenter. Samlervirksomheten var til stor glede for Hafsten og han brukte mye tid på å dokumentere og samle informasjon om sine kunstverk. Han ba alle kunstnerne om å skrive om bildene han kjøpte av dem, og han bygget opp et stort arkiv med dokumentasjon om deres utstillingsvirksomhet, samt utstillinger som han etter hvert lånte ut sine bilder til.

Gå til artiklene nederst i teksten for å bli bedre kjent med den enkelte kunstner og deres relasjoner til Hafsten.

I 1984 ble samlingen gitt i gave til Stavanger Faste Galleri. Gaven ble en brekkstang i arbeidet med å få realisert et nytt kunstmuseum som åpnet i 1992. I forbindelse med at gaven ble offentliggjort ble Hafsten intervjuet av Stavanger Aftenblad i sitt hjem i Morells vei på Grefsen i Oslo. Da viste han frem hjemmet som han hadde vokst opp i og hvor han levde med kunsten. Her var Reidar Aulies malerier på soverommet og Arne Ekelands på arbeidsværelset. En samler som hadde viet store deler av sitt liv til å samle på kunst skilte seg med sine bilder for å dele dem med offentligheten. Halfdan Hafstens samling er ikke bare et viktig bidrag til norsk kunsthistorie, men et sentralt stykke norsk samlerhistorie.

Hafsten_2_OddbjørnErlandAarstad-1154_1280bredde.jpg#asset:11479Hafsten_12_OddbjørnErlandAarstad-1277_1280bredde.jpg#asset:11480Hafsten_3_OddbjørnErlandAarstad-1170_1280bredde.jpg#asset:11486

(Fra v.) Harald Dal: Fjellbygden,1939 og Thorbjørn Lie-Jørgensen: Solrenning, 1956-59

Hafsten_4_OddbjørnErlandAarstad-1176_1280bredde.jpg#asset:11487

Kai Fjell: Fløyten,1940; Enken,1942; Mor og barn, 1944

Hafsten_6_OddbjørnErlandAarstad-1194_1280bredde.jpg#asset:11489

Arne Ekeland: Mor med Barn,1937; Vårbilde, 1941

Hafsten_5_OddbjørnErlandAarstad-1179_1280bredde.jpg#asset:11488

Reidar Aulie: Berg og Dalbane, 1959; Grahesten, 1937; Gustav, 1943; Ras-stedet, 1970

Hafsten_11_OddbjørnErlandAarstad-1272_1280bredde.jpg#asset:11494

Erling Enger: Romantikeren, 1944; Gammel Gård, 1943

Hafsten_9_OddbjørnErlandAarstad-1253_1280bredde.jpg#asset:11492

Ragnar Kraugerud; Hest I, 1938; Dølefolk, 1945; Familien, 1940

Hafsten_10_OddbjørnErlandAarstad-1262_1280bredde.jpg#asset:11493

Alexander Schultz: Barn, 1954; Pløying i Toscana, 1957; Blomster, 1954

Hafsten_8_OddbjørnErlandAarstad-1206_1280bredde.jpg#asset:11491

Arne Ekeland: Fra Landsbyen, 1940; Budskapet, 1940

Les mer om hver enkelt kunstner i artiklene nederst.

Se video under, fra utstillingen. Laget av Tord Paulsen / Holt & Paulsen